Novice

Interni tehnični pregled plinskega bloka 6

V sredo, 7. marca 2018, je bil v TE Brestanica uspešno izveden interni strokovni tehnični pregled za nov plinski blok PB 6. 11-članska komisija je pregledala predano dokumentacijo (dokazilo o zanesljivosti objekta (DZO), projekti izvedenih del (PID), itd.) s strani izvajalcev in projektanta ter stanje na objektih in tehnoloških sistemih. Celostni pregled je pokazal, da je stanje na področju predane dokumentacije in izvedenih del ustrezno, tako da smo pristopili k najavi tehničnega pregleda, ki bo izveden 26. 3. 2018 s strani Ministrstva za okolje in prostor, ki je izdalo gradbeno dovoljenje. Po uspešno zaključenem tehničnem pregledu bo poskusno obratovanje in nato pridobitev uporabnega dovoljenja in predaja plinskega agregata v uporabo. 

V teku zagonski preizkusi, obremenitveni in funkcionalni testi

Na projektu izgradnje novega plinskega bloka v Termoelektrarni Brestanica se od prve uspešne sinhronizacije z omrežjem, ki je bila v začetku decembra 2017, nadaljujejo vroča testiranja, zagonski preizkusi posameznih sistemov plinskega bloka, obremenitveni in funkcionalni testi, kar se bo izvajalo vse do tehničnega pregleda.

Prvo obratovanje plinskega bloka na tekoče gorivo je bilo izvedeno v drugi polovici decembra. Tekom tega meseca je potekalo šolanje obratovalnega in vzdrževalnega osebja. Tehnični pregled je predviden v začetku marca 2018, nato sledi poskusno obratovanje, v sklopu katerega bodo izvedene garancijske meritve za ugotavljanje skladnosti tehničnih in ekoloških parametrov. Po uspešno zaključenem poskusnem obratovanju bo sledila pridobitev uporabnega dovoljenja in predaja plinskega agregata v uporabo.

Preberite več: V teku zagonski preizkusi, obremenitveni in funkcionalni testi

Sinhronizacija novega plinskega bloka v TE Brestanica

Na projektu izgradnje novega plinskega bloka so bili oktobra zaključeni interni tehnični in komisijski pregledi posameznih tehnoloških sistemov ter izvedena hladna testiranja opreme in tehnoloških sistemov. V prvi polovici novembra je bil uspešno izveden poskus vrtenja plinske turbine z zagonskim motorjem, prvi vžig turbine z zemeljskim plinom pa je bil opravljen sredi novembra. Ves ta čas so se izvajala vroča testiranja opreme. Novi plinski blok je bil danes, 6. 12., uspešno sinhroniziran z omrežjem. Po opravljeni sinhronizaciji bomo opravili obremenilne in funkcionalne teste, ki se bodo izvajali vse do tehničnega pregleda, ki je planiran v januarju 2018. Nato bomo pričeli s poskusnim obratovanjem, v sklopu katerega bodo izvedene garancijske meritve za ugotavljanje skladnosti tehničnih in ekoloških parametrov. Po uspešno zaključenem poskusnem obratovanju bo sledila pridobitev uporabnega dovoljenja in predaja plinskega agregata v uporabo.

Preberite več: Sinhronizacija novega plinskega bloka v TE Brestanica

Obisk ministrice za okolje in prostor in ministra za infrastrukturo

Na Miklavževo sredo, 6. decembra 2017, sta ministrica za okolje in prostor Irena Majcen in minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič, v sklopu obiska vlade v Posavju, obiskala Termoelektrarno Brestanica in si ogledala objekt, s poudarkom na ogledu gradbišča novega plinskega agregata. Po ogledu smo predstavniki TE Brestanica predstavili vlogo elektrarne v elektroenergetskem sistemu in potek projekta izgradnje novega plinskega bloka, ki se nahaja v zaključni fazi. V razpravi smo se med drugim dotaknili tudi aktualne problematike v TE Brestanica, vezane na področje državne kritične infrastrukture in vloge TE Brestanica kot objekta kritične infrastrukture za sektor energetike. 

Preberite več: Obisk ministrice za okolje in prostor in ministra za infrastrukturo

Povečana proizvodnja TE Brestanica konec novembra in v začetku decembra 2017

V letu 2017 je TE Brestanica večkrat pomembno odigrala svojo vlogo pri zagotavljanju proizvodnje nadomestne električne energije. Za potrebe zagotavljanja terciarne rezerve je bila elektrarna angažirana 21-krat. Z delom proste moči, ki ni rezervirana za zagotavljanje terciarne rezerve, pa je obratovala tudi za komercialne namene. Ves čas pomembno vplivamo na stabilno obratovanje celotnega elektroenergetskega sistema. Zadnja takšna primera sta bila 29. 11. in 4. 12., ko smo obratovali zaradi izpada TEŠ 6. V omenjenih dneh smo proizvedli 1.215 MW električne energije. Obratovale so vse razpoložljive proizvodne enote s skupno nazivno močjo 297 MW. Obratovanje elektrarne je bilo zanesljivo, varno in znotraj predpisanih tehničnih in ekoloških parametrov. Zanesljivost obratovanja termoelektrarne je vsekakor odraz dobre usposobljenosti obratovalnega in vzdrževalnega osebja.

TPL_BEEZ5_ADDITIONAL_INFORMATION