Novice

TE Brestanica predala donacijo OŠ Brestanica

Izgradnja novega plinskega bloka vpliva tudi na okolje in življenje prebivalcev KS Brestanica. Kot prispevek k sanaciji vplivov izgradnje je direktor Tomislav Malgaj ob bližajočem se koncu leta ravnateljici Osnovne šole Adama Bohoriča Brestanica Martini Ivačič predal donacijo v vrednosti 5.000,00 EUR. Z doniranimi sredstvi bodo v šoli izboljšali pogoje za vzgojno-izobraževalno delo. 

Potek del na projektu Zamenjava PB 1-3 - izgradnja plinskega bloka GT 26

V TE Brestanica nadaljujemo z realizacijo osrednjega razvojnega projekta - izgradnjo nadomestnega agregata starih plinskih blokov 3 x 23 MW iz leta 1974. V sklopu gradbenih del so bila zaključena groba gradbena dela pri izgradnji osrednje povezovalne kinete, v kateri bodo kasneje izvedene vse potrebne tehnološke povezave med novim plinskim blokom in obstoječimi tehnološkimi sistemi TEB (dovod goriva, priklop na elektro omrežje ...). Z izgradnjo te kinete so bili podani pogoji za prestavitev številnih energetskih in krmilnih kablovodov obstoječih tehnoloških sistemov.  V začetku oktobra so se zaključila obsežna zemeljska dela (izkop gradbene jame) na območju bodoče turbinske zgradbe, v gradbeni jami pa smo pričeli z izvedbo tamponske blazine, drenažnega sistema in za tem tudi z izvedbo temeljev turbinske zgradbe. V naslednjih tednih sledi izvedba temelja za novi plinski agregat in dimnik, kar predstavlja eno od zahtevnejših gradbenih del. Trenutno stanje na gradbišču je prikazano na sliki. V mesecu oktobru smo na področju dobave tehnološke elektro opreme (transformatorji, visokonapetostni kabli …) podpisali pogodbo z izbranim ponudnikom in objavili javno naročilo za pomožne sisteme (dovod goriv, hladilni sistem …).

Preberite več: Potek del na projektu Zamenjava PB 1-3 - izgradnja plinskega bloka GT 26

Potek del na Projektu Zamenjava PB 1-3 - izgradnja plinskega bloka GT26

V TE Brestanica so v polnem teku aktivnosti na področju realizacije osrednjega razvojnega projekta Zamenjava plinskih blokov PB 1-3, v sklopu katere bo zgrajen nov, šesti plinski agregat, z inštalirano močjo 53 MW, pripravljena pa bo tudi infrastruktura za izgradnjo sedmega agregata.

Na področju izvedbe gradbenih del se zaključujejo groba gradbena dela pri izgradnji osrednje povezovalne kinete, v kateri bodo kasneje izvedene vse potrebne tehnološke povezave med novim plinskim blokom in obstoječimi tehnološkimi sistemi TE Brestanica (dovod goriva, priklop na elektro omrežje ...). Izgradnja te kinete je bila pogoj za pričetek ene zahtevnejših in obsežnejših aktivnosti, in sicer prestavitve številnih energetskih in krmilnih kablovodov obstoječih tehnoloških sistemov, ki deloma potekajo tudi na območju bodoče turbinske zgradbe za nova plinska bloka, zato jih je potrebno prestaviti v novo povezovalno kineto. Vzporedno s to aktivnostjo poteka tudi izvedba obsežnih zemeljskih del na območju bodoče turbinske zgradbe, ki so trenutno v polnem zamahu. Zaključek glavnine zemeljskih del je predviden v osrednjem jesenskem času, ko se bo pričelo z izvedbo temeljev turbinske zgradbe, kakor tudi temelja šestega plinskega agregata.

Preberite več: Potek del na Projektu Zamenjava PB 1-3 - izgradnja plinskega bloka GT26

TEB uspešno izvedla test zagona plinskih agregatov iz breznapetostnega stanja v sklopu remontnih aktivnosti NEK

Termoelektrarna Brestanica je v okviru načrtovanih aktivnosti v Nuklearni elektrarni Krško (NEK) v sklopu remonta 2016 v četrtek ponoči, 27. 10. 2016, uspešno izvedla testiranje plinskih agregatov iz breznapetostnega stanja z otočnim napajanjem dela lastne rabe jedrske elektrarne.

Ob testu zagona plinskih agregatov iz breznapetostnega stanja sta bila v Termoelektrarni Brestanica aktivirana plinska agregata PB 1 in PB 2, ki sta že po 14 minutah od zahteve za zagon pričela z oddajanjem potrebne električne energije v vzpostavljen energetski otok TEB - NEK. Test je bil izveden znotraj predvidenega časa 20 minut od zahteve za angažiranje plinskih enot do vzpostavitve napetosti v NEK, kjer so bile izvedene obremenitve agregatov v otočnem načinu obratovanja po protokolu testa. Test se je izvajal v skladu z obratovalnimi navodili in internim postopkom otočnega obratovanja TE Brestanica za pokrivanje nujne lastne rabe NEK.

S tem testom je Termoelektrarna Brestanica upravičila svojo vlogo in ponovno dokazala, da je kljub spremenjenim razmeram ob izklopu transformatorja lastne rabe TR8 sposobna zanesljivo in nemoteno zagotavljati Nuklearni elektrarni Krško napajanje nujne lastne rabe v primeru izrednih razmer elektroenergetskega sistema.

Obisk ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo

7. septembra 2016 je minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek s sodelavci in predstavniki izvajalskih organizacij obiskal TE Brestanica. Ob tej priložnosti smo predstavniki TE Brestanica skupaj z generalnim direktorjem Gen d.o.o. Martinom Novšakom predstavili vlogo TE Brestanica v elektroenergetskem sistemu, projekt »Zamenjava plinskih blokov PB 1-3«, v sklopu katerega bo zgrajen šesti plinski agregat in projekt obnove in posodobitve skladišča goriv. Realizacija izgradnje novega agregata se je pričela v začetku letošnjega leta s podpisom ključnih pogodb in pričetkom gradnje, zaključek investicije je predviden v letu 2018 s pričetkom komercialnega obratovanja. Cilj projekta je izgradnja ekonomsko, tehnično in okoljsko sprejemljive proizvodne enote in s tem postopna zamenjava obstoječih plinskih blokov PB 1-3 iz leta 1974.
Na obisku smo se dotaknili tudi teme državna kritična infrastruktura za sektor energetike in vloge TE Brestanica kot objekta kritične infrastrukture za ponovno vzpostavitev omrežja v primeru razpada elektroenergetskega sistema. Po predstavitvi je sledil ogled objektov TEB, s poudarkom na skladišču goriv in gradbišču novega plinskega agregata.

Preberite več: Obisk ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo

TPL_BEEZ5_ADDITIONAL_INFORMATION