Novice

Redne letne revizije na plinskih blokih PB1, PB2 in PB3

Od 17. 3. do 3. 4. 2014 potekajo redne letne revizije na plinskih blokih PB1, PB2 in PB3. Izvajajo se vizualni pregledi, pregledi pomožnih pogonov, meritve izolacijskega sistema na generatorju ter pregledi tlačnih stikal, manometrov in ostale instrumentacije.

Projekt "Dan za punce"

»Dan za punce« je mednarodni projekt, pri katerem gre za spodbujanje in motiviranje deklet pri odločanju o poklicni karieri. »Dan za punce« je dogodek, organiziran en dan v letu, ko podjetja odprejo svoja vrata dekletom zadnje triade osnovne šole, organizirajo vodene oglede in na zanimiv način predstavijo naravoslovno-tehnične oziroma »tipično moške« poklice in posamezna delovna mesta, kjer bi se lahko zaposlila po uspešno zaključenem ustreznem izobraževanju. V ta projekt, ki je potekal 13. 2. 2014, se je letos vključila tudi naša elektrarna, ki so jo obiskale devetošolke Osnovne šole Toneta Pavčka Mirna Peč.

Preberite več: Projekt "Dan za punce"

Revizija plinskega bloka 5 (PB5)

Od 9. 9. 2013 do 20. 9. 2013, skladno z letnim planom vzdrževanja, poteka revizija plinskega bloka 5 (PB5). Izvajajo se naslednja dela: pregled in čiščenje zgorevalnega in izpušnega sistema, pregled zračnih filtrov ter zajema zraka. Prav tako se izvajajo meritve pozicij rotorja ter pregled pomožnih pogonov. Ob tem se izvajajo meritve izolacijskega sistema na generatorju, pregled tlačnih stikal, manometrov ter ostale instrumentacije.

Revizija plinskega bloka 4 (PB4)

Od 26. 11. 2013 do 6. 12. 2013, skladno z letnim planom vzdrževanja, poteka revizija plinskega bloka 4 (PB4). Izvajajo se naslednja dela: pregled in čiščenje zgorevalnega in izpušnega sistema, pregled zračnih filtrov ter zajema zraka, meritve pozicij rotorja, pregled pomožnih pogonov, meritve izolacijskega sistema na generatorju, pregled tlačnih stikal, manometrov ter ostale instrumentacije.

Slovesnost ob 70-letnici TE Brestanica

18. junija 2013 je TE Brestanica na gradu Rajhenburg s slovesno prireditvijo počastila 70-letnico delovanja. Praznovanja se je poleg zaposlenih Termoelektrarne Brestanica udeležilo več uglednih gostov, med drugimi tudi minister za infrastrukturo in prostor Samo Omerzel. Program s poudarkom na pomembnejših obdobjih obratovanja TE Brestanica je povezoval Žiga Kump. V okviru glasbeno kulturnega dela prireditve so nastopili trobilni in pihalni kvintet Glasbene šole Krško, Moški pevski zbor Svoboda Brestanica, Mladinski pevski zbor brestaniške šole in Instrumentalna skupina STEB. Ob tej priložnosti je TE Brestanica prejela potrdilo o nedavno zaključeni presoji za pridobitev certifikata »Družini prijazno podjetje«. V grajskih prostorih pa je bila na ogled postavljena razstava z naslovom Termoelektrarna Brestanica skozi 70 let.

Preberite več: Slovesnost ob 70-letnici TE Brestanica

TPL_BEEZ5_ADDITIONAL_INFORMATION