Novice

TE Brestanica praznuje 70 let delovanja

Zgodovina TE Brestanica, ki je ena izmed najstarejših delujočih elektrarn v Sloveniji, sega v leto 1939 s pričetkom gradnje in inštalacijo prvega turboagregata na osnovi premogovne tehnologije. Prve kW električne energije je elektrarna oddala v omrežje junija 1943. Od takrat pa do danes je TE Brestanica prehodila zanimivo in dinamično razvojno pot. Najprej je zaradi krize pri oskrbi s premogom in zaradi sprememb v elektroenergetskem sistemu naredila odločen razvojni korak z opustitvijo premogovne tehnologije v letu 1975 in prehodom na sodobno, človeku in okolju prijazno, plinsko tehnologijo (3 x 23 MW).

Preberite več: TE Brestanica praznuje 70 let delovanja

Revizija HE Arto - Blanca

Od 28.5. do 31.5.2013 je potekala revizija HE Arto-Blanca. Redna letna revizija agregata 2 je vključevala dela na strojnem, elektro in I&C področju, preglede posameznih komponent (črpalke, ventili, filtri, toplotni izmenjevalci, ekspanzijske posode,itd.) ter preizkus delovanja posameznih sklopov postroja agregata (hladilni, regulacijski, mazalni sistem,itd.).

Revizija PB2 ter odstranitev kotla WB2

Od 25. 3. 2013 do 5. 4. 2013 se je izvajala redna letna revizija na PB2 ter odstranitev kotla WB2. Na turbini so potekala naslednja dela: vizualni pregledi, pregledi pomožnih pogonov, meritve izolacijskega sistema na generatorju ter pregled tlačnih stikal, manometrov ter ostale instrumentacije. Poudarek revizije je bil na odstranitvi ocevja iz kotla WB2.

Revizija PB3 ter odstranitev kotla WB3

v času od 15. 4. 2013 do 26. 4. 2013 se izvaja redna letna revizija na PB3 ter odstranitev kotla WB3. Na turbini potekajo naslednja dela: vizualni pregledi, pregledi pomožnih pogonov, meritve izolacijskega sistema na generatorju ter pregled tlačnih stikal, manometrov ter ostale instrumentacije. Poudarek revizije je na odstranitvi ocevja iz kotla WB3.

Revizija PB1 ter odstanitev kotla WB1

Od 4.3. do 15. 3. 2013 se je izvajala redna letna revizija na PB1 ter odstranitev kotla WB1. Na turbini so potekala naslednja dela: vizualni pregledi, pregledi pomožnih pogonov, meritve izolacijskega sistema na generatorju ter pregled tlačnih stikal, manometrov ter ostale instrumentacije. Poudarek revizije je bil na odstranitvi ocevja iz kotla WB1.

TPL_BEEZ5_ADDITIONAL_INFORMATION