Novice

Predstavitev projekta in ogledi gradbišča

Trenutno so v Termoelektrarni Brestanica v polnem teku aktivnosti na področju realizacije osrednjega razvojnega projekta »Izgradnja plinskih blokov 40-70 MW v TE Brestanica, faza 1A«, v sklopu katerega gradimo nov plinski blok. TE Brestanica kot družbeno odgovorno podjetje nenehno skrbi za boljšo kakovost življenja zaposlenih, lokalne skupnosti in širše družbe, in hkrati zadovoljuje interese lastnikov. Vodstvo se je odločilo, da predstavi projekt članom ožje in širše lokalne skupnosti, nadzornikom krovne družbe in predstavnikom nekaterih državnih organov. Tako smo v zadnjem mesecu organizirali predstavitev izvajanja del na projektu in ogled gradbišča predsedniku in članom Krajevne skupnosti Brestanica, nadzornikom Gen energije, županu Občine Krško in njegovim sodelavcem, poslancu Igorju Zorčiču in mag. Jožetu Dimniku, v. d. generalnega direktorja Direktorata za energijo na Ministrstvu za infrastrukturo. V ponedeljek, 24. 4. 2016, pa so elektrarno obiskali upokojenci TE Brestanica, ki so si vzeli čas za ogled gradbišča ter klepet in druženje s sodelavci.

Preberite več: Predstavitev projekta in ogledi gradbišča

Predstavitev izvajanja investicije in simbolna predaja 3-D tiskalnikov

Brestanica, 12. 4. 2017 – Siemens d. o. o. je danes v prostorih Termoelektrarne Brestanica mladim v Posavju podaril dva 3D-tiskalnika. Kot je na simbolni predaji poudarila direktorica Siemens Slovenija Medeja Lončar, želijo mladim, ki že študirajo tehniške poklice v Posavju, z učnim pripomočkom približati novejše tehnologije in jim vzbuditi strast do tehniškega poklica. Donacija je namenjena razvijanju njihove inovativnosti in kreativnosti. Siemens d. o. o. v regiji sodeluje z različnimi energetskimi partnerji, zato želi tudi na ta način vračati okolju, v katerem posluje.

Siemens d. o. o., ki je dobavitelj tehnološke opreme za nadomestni plinski agregat v Termoelektrarni Brestanica, preko programa sponzorskih in donatorskih sredstev spodbuja inovativnost, okoljsko ozaveščenost in razvoj novih tehnologij. To počnejo skupaj z različnimi partnerji v regiji. Spodbujanje promocije inženirskega poklica uresničujejo med drugimi tudi s projektom Inženirji, inženirke bomo.

Donacijo je prevzela direktorica Srednješolskega centra Krško-Sevnica Erna Pirkovič Župan, ki je izpostavila, da takšni pripomočki pomembno prispevajo k ozaveščanju in navduševanju mladih.

Preberite več: Predstavitev izvajanja investicije in simbolna predaja 3-D tiskalnikov

Izvajanje del na projektu Zamenjava PB 1 - 3 - Izgradnja plinskega bloka GT 26

Na projektu Zamenjava plinskih blokov PB 1-3 – izgradnja plinskega bloka GT 26 so dela v polnem teku. Do konca leta 2016 so bila zaključena vsa večja zemeljska dela, in sicer izkop gradbene jame na območju povezovalnih kinet in bodoče turbinske zgradbe, kjer sta bila izvedena tamponska blazina pod temelji in drenažni sistem. Zaključena so bila groba gradbena dela pri izgradnji povezovalnih kinet ter temeljev turbinske zgradbe in izvedena temelja za plinsko turbino in dimnik. Vzporedno z izgradnjo temeljev so se izvajala hidro izolacijska dela na temeljih in kinetah ter zasip le-teh s tamponskim nasutjem. Trenutno se izvajajo obsežna gradbena dela na turbinski zgradbi, ki bo v celoti armirano betonska. V preteklem letu se je pričela tudi izdelava glavne tehnološke opreme (plinska turbina, dimnik, dizel agregat), ki bo dobavljena letos spomladi, ko je predviden pričetek montaže. Javno naročilo za dobavo in montažo pomožne tehnološke opreme (oskrba z gorivom, hladilni sistem,…) je v zaključni fazi.

Preberite več: Izvajanje del na projektu Zamenjava PB 1 - 3 - Izgradnja plinskega bloka GT 26

Nadpovprečno delovanje TEB v začetku leta 2017

Začetek leta 2017 so zaznamovale nizke temperature na področju Srednje, Vzhodne in Jugovzhodne Evrope. Odraz nizkih temperatur so bile neplanirane vzdrževalne aktivnosti v termoelektrarnah in manjša proizvodnja hidroelektrarn. Nekatera mesta in kraji po Jugovzhodni Evropi so ostali brez elektrike in toplote, ko so temperature padle pod – 20 °C. V državah, ki so predvsem odvisne od proizvodnje hidroelektrarn, je proizvodnja električne energije drastično padla zaradi zamrzovanja in neugodne hidrologije rek.

Preberite več: Nadpovprečno delovanje TEB v začetku leta 2017

TE Brestanica predala donacijo OŠ Brestanica

Izgradnja novega plinskega bloka vpliva tudi na okolje in življenje prebivalcev KS Brestanica. Kot prispevek k sanaciji vplivov izgradnje je direktor Tomislav Malgaj ob bližajočem se koncu leta ravnateljici Osnovne šole Adama Bohoriča Brestanica Martini Ivačič predal donacijo v vrednosti 5.000,00 EUR. Z doniranimi sredstvi bodo v šoli izboljšali pogoje za vzgojno-izobraževalno delo. 

TPL_BEEZ5_ADDITIONAL_INFORMATION