Novice

Revizija PB2 ter odstranitev kotla WB2

Od 25. 3. 2013 do 5. 4. 2013 se je izvajala redna letna revizija na PB2 ter odstranitev kotla WB2. Na turbini so potekala naslednja dela: vizualni pregledi, pregledi pomožnih pogonov, meritve izolacijskega sistema na generatorju ter pregled tlačnih stikal, manometrov ter ostale instrumentacije. Poudarek revizije je bil na odstranitvi ocevja iz kotla WB2.

Revizija PB1 ter odstanitev kotla WB1

Od 4.3. do 15. 3. 2013 se je izvajala redna letna revizija na PB1 ter odstranitev kotla WB1. Na turbini so potekala naslednja dela: vizualni pregledi, pregledi pomožnih pogonov, meritve izolacijskega sistema na generatorju ter pregled tlačnih stikal, manometrov ter ostale instrumentacije. Poudarek revizije je bil na odstranitvi ocevja iz kotla WB1.

Revizija HE Boštanj - agregat 2

Od 28. 1. do 1. 2. 2013, je skladno z letnim planom vzdrževanja, potekala revizija agregata 2 na HE Boštanj, ki je vključevala dela na strojnem, elektro in I&C področju ter preglede posameznih komponent (črpalke, ventili, filtri, toplotni izmenjevalci, ekspanzijske posode, itd.) in preizkus delovanja posameznih sklopov postroja agregata (hladilni, regulacijski, mazalni sistem, itd.).

Revizija HE Boštanj - agregat 3

Od 11. 2. do 15. 2. 2013, je skladno z letnim planom vzdrževanja, potekala revizija agregata 3 na HE Boštanj, ki je vključevala dela na strojnem, elektro in I&C področju ter preglede posameznih komponent (črpalke, ventili, filtri, toplotni izmenjevalci, ekspanzijske posode, itd.) in preizkus delovanja posameznih sklopov postroja agregata (hladilni, regulacijski, mazalni sistem,itd.).

Izločitev parne tehnologije v TE Brestanica

Po skoraj 70 letih obratovanja in bogatih izkušnjah na področju parne tehnologije, ki je služila za pogon generatorjev v TE Brestanica, se je konec leta 2012 to obdobje zaključilo. Z rahlo nostalgijo zremo nazaj v leta njenih začetkov, saj smo z ukrepi izločitve parne tehnologije nekako porušili vez oziroma prekinili obdobje, ki je trajalo od samega začetka elektrarne. Decembra 2012 smo tako izklopili parogeneratorje iz obratovanja ter pričeli s postopki njihove razgradnje. Najprej smo ločevali hladilne sisteme parnih turbin, nato pa smo izpraznili parne kotle oziroma parogeneratorje. Določenim sklopom namenjamo nove funkcije, na primer hladilnemu stolpu, katerega rezervoar je postal rezervoar požarne vode.

Preberite več: Izločitev parne tehnologije v TE Brestanica

TPL_BEEZ5_ADDITIONAL_INFORMATION