Novice

V teku projekt »Rekonstrukcija črpališča požarne in tehnološke vode na potoku z izgradnjo cevovoda«

S 1. 8. 2012 smo pričeli z aktivnostmi na projektu rekonstrukcije črpališča požarne in tehnološke vode na potoku. Namen tega projekta je implementacija najnovejših standardov s področja varstva pred požarom (NFPA 20), kar bo  bistveno izboljšalo protipožarno zaščito naprav v TE Brestanica. Za doseganje teh ciljev so predvidena naslednja dela: rušitev obstoječega skladišča barv in lakov, izgradnja novega črpališča požarne vode zraven hladilnega stolpa, izgradnja novega priključka na hidrantno omrežje in stabilno gasilno napravo rezervoarjev KOEL, izgradnja novega tehnološkega cevovoda med TE Brestanica in obstoječim črpališčem na potoku, tehnološka in gradbena prenova obstoječega črpališča na potoku (zamenjava črpalk tehnološke vode, 10kV in 0,4kV celic, elektroinštalacij, krmiljenja črpališča ter izvedba gradbeno obrtniških del kot so zamenjava stavbenega pohištva, sanacija tal in sanitarij, pleskanje sten, pleskanje fasade,…). 

Preberite več: V teku projekt »Rekonstrukcija črpališča požarne in tehnološke vode na potoku z izgradnjo cevovoda«

Začetek pridobivanja osnovnega certifikata "Družini prijazno podjetje"

V letu 2012 se je naša družba odločila, da pristopi k projektu pridobitve osnovnega certifikata »Družini prijazno podjetje«, saj v tem vidimo dober pristop usklajevanja poklicnega in družinskega življenja. Konec lanskega leta smo naredili prvi korak ter poslali prijavo in ostalo potrebno dokumentacijo na Inštitut Ekvilib, ki je kot neprofitna in neodvisna organizacija nosilec tega projekta. V začetku letošnjega leta sta bili podpisani pogodbi, v spomladanskih mesecih pa bomo pričeli z izvedbo tega projekta.  

8. redna seja nadzornega sveta TE Brestanica

Na 8. redni seji, dne 26. 11. 2012, je nadzorni svet dal soglasje k Poslovnemu načrtu za leto 2013, okvirnemu načrtu poslovanja za leto 2014 in okvirnemu načrtu poslovanja za leto 2015 ter se seznanil s tekočimi aktivnostmi na projektu zamenjave oziroma izgradnje novih plinskih blokov.

 

Revizija HE Boštanj - agregat 1

Od 14. 1. do 18. 1. 2013, skladno z letnim planom vzdrževanja, je potekala revizija agregata 1 na HE Boštanj, ki je vključevalo dela na strojnem, elektro in I&C področju ter preglede posameznih komponent (črpalke, ventili, filtri, toplotni izmenjevalci, ekspanzijske posode,itd.) in preizkus delovanja posameznih sklopov postroja agregata (hladilni, regulacijski, mazalni sistem,itd.).

7. redna seja nadzornega sveta TE Brestanica

Na 7. redni seji, dne 25. 10. 2012, se je nadzorni svet seznanil s Poročilom o poslovanju v obdobju januar—september in nanj ni imel pripomb in z dosedanjimi in tekočimi aktivnostmi na projektu zamenjave oziroma izgradnje novih plinskih blokov in naložil poslovodstvu družbe, da nadaljuje s pospešenimi aktivnostmi na tem projektu. 

 

 

TPL_BEEZ5_ADDITIONAL_INFORMATION