Novice

Revizija PB5

Skladno z letnim planom vzdrževanja je od 12. 11. do 23. 11. 2012 potekala revizija plinskega bloka 5 (PB5), ki je obsegala naslednja dela: pregled in čiščenje zgorevalnega in izpušnega sistema, pregled zračnih filtrov ter zajema zraka, pregled pomožnih pogonov in izvedba meritev pozicij rotorja, izvedba meritev izolacijskega sistema na generatorju, pregled tlačnih stikal, manometrov ter ostale instrumentacije.

Uspešno zaključen remont PB4

V TE Brestanica smo konec oktobra v planiranem roku uspešno končali remont plinskega bloka 4 (PB4).

Zamenjane so bile vse toplotno obremenjene komponente, ki so izpostavljene temperaturam nad 1000 stopinj Celzija. Tako je turbina praktično kot nova in na voljo za nadaljnje varno in zanesljivo obratovanje.

Preberite več: Uspešno zaključen remont PB4

Začetek remonta PB4

Plinska bloka PB4 (GT14) in PB5 (GT15) (2 x 114 MW, dobavitelj ALSTOM Ltd., Switzerland) sta v TE Brestanica ključni postrojenji za proizvodnjo električne energije oziroma izvajanje vseh sistemskih storitev in sta v komercialnem obratovanju od leta 2001. 

Za nemoteno obratovanje PB4 in PB5 je potrebno vsako leto opraviti manjši remont oziroma tako imenovano »A« inšpekcijo, ki obsega demontažo izgorevalne komore in vizualni pregled (boroskopija, termografija ter različne NDT metode) vročih delov na posamezni plinski turbini.

Preberite več: Začetek remonta PB4

Potrjen OPPN za območje TE Brestanica

17. 9. 2012 je občinski svet občine Krško na svoji 18. seji soglasno sprejel odlok o občinskem prostorskem načrtu za območje Termoelektrarne Brestanica. S tem je elektrarna dobila zeleno luč za umestitev štirih novih plinskih blokov skupne nazivne moči 212 MW, ki bodo nadomestili tri dotrajane plinske bloke z močjo 3 x 23 MW in zagotovili dodatne potrebe po terciarni regulaciji - havarijski rezervi. Projekt bo predvidoma realiziran v dveh fazah, prva faza bo dokončana do konca leta 2015, druga pa bo realizirana v odvisnosti od potreb slovenskega elektroenergetskega sistema. Z izgradnjo novih turbin bo tako največja nazivna moč celotnega kompleksa elektrarne lahko znašala do največ 509 MW.

Revizija HE Blanca - agregat 3

Od 4.6. do 8.6.2012, skladno z letnim planom vzdrževanja, poteka revizija HE Blanca, in sicer redna letna revizija agregata 3, ki vključuje dela na strojnem, elektro in I&C področju, nadgradnjo hladilnega sistema turbine, filtriranje regulacijskega olja, preglede posameznih komponent (črpalke, ventili, filtri, toplotni izmenjevalci, ekspanzijske posode,itd.), preizkus delovanja posameznih sklopov postroja agregata (hladilni, regulacijski, mazalni sistem,itd.).

TPL_BEEZ5_ADDITIONAL_INFORMATION