Novice

Izločitev parnih kotlov, parnih turbin in hladilnega stolpa iz obratovanja

Termoelektrarni Brestanica se je leta 1975 z izgradnjo plinskih blokov PB 1-3 in ukinitvijo premogovne tehnologije spremenila vloga. Začela se je razvijati v konično elektrarno z zagotavljanjem sistemskih storitev za sistemskega operaterja prenosnega omrežja.

Preberite več: Izločitev parnih kotlov, parnih turbin in hladilnega stolpa iz obratovanja

3. redna seja nadzornega sveta TE Brestanica

Na 3. redni seji, dne 13.4.2012, se je nadzorni svet seznanil z revizorjevim poročilom k Letnemu poročilu družbe Termoelektrarna Brestanica d.o.o. za leto 2011 in z Letnim poročilom družbe Termoelektrarna Brestanica d.o.o. za leto 2011, katerega je v celoti potrdil. Seznanil se je s Poročilom poslovodstva Termoelektrarne Brestanica d.o.o. o razmerjih z obvladujočo družbo za leto 2011 in Poročilom poslovodstva Termoelektrarne Brestanica d.o.o. o odnosih do povezanih družb za leto 2011.

Preberite več: 3. redna seja nadzornega sveta TE Brestanica

Revizija PB2

Od 2.4. do 6.4.2012 poteka revizija PB2, skladno z letnim planom vzdrževanja. Izvajajo se naslednja dela: pregled in čiščenje gorilnih šob, predelava plamenskih cevi, pregled zgorevalnega sistema, menjava filtrov za gorivo, servis zagonskega diesel motorja, pregled pomožnih pogonov, meritve izolacijskega sistema na generatorju, pregled tlačnih stikal, manometrov ter ostale instrumentacije.

Revizija PB3

Od 16.4. do 20.4.2012 je potekala revizija PB3, skladno z letnim planom vzdrževanja. Izvajala so se naslednja dela: pregled in čiščenje gorilnih šob, pregled zgorevalnega sistema, menjava filtrov za gorivo, servis zagonskega diesel motorja, pregled pomožnih pogonov, meritve izolacijskega sistema na generatorju, pregled tlačnih stikal, manometrov ter ostale instrumentacije.

Spletna stran TE Brestanica dobila novo podobo

Pozdravljeni na naši novi spletni strani.

Z veseljem vam predstavljamo novo spletno stran TE Brestanica d.o.o., katero smo zasnovali posebej skrbno, saj smo sledili osnovnemu cilju, da bo čim bolj pregledna, vsebinsko bogata in uporabniku kar najbolj prijazna. Bistvo nove spletne strani je predstavitev naše elektrarne v besedi in sliki, kjer je poudarek na proizvodnji, ki je popolnoma prenovljena in vsebinsko obogatena. Ima pa še naslednje vsebinske sklope: o družbi, razvojni načrti in naložbe, medijsko središče in družbena odgovornost. Vabljeni na našo novo spletno stran: www.teb.si

TPL_BEEZ5_ADDITIONAL_INFORMATION