Emisije

Aktualni podatki po zadnjih opravljenih meritvah

Proizv. enota

 

Gorivo

SOx

mg/m3

NOx

mg/m3

CO

mg/m3

Dimno število

Bacharach

 

 

izmerjeno

dovoljeno

izmerjeno

dovoljeno

izmerjeno

dovoljeno

izmerjeno

dovoljeno

PB 1

KOEL

-

-

340

400

17

100

1

2

PB 2

ZP

-

-

230

300

10

100

-

-

PB 3 ZP - - 225 300 7 100 - -

PB 4

ZP

0

-

116

300

3

100

-

-

PB 5

KOEL

4

-

105

400

9

100

0

2

PB 5

ZP

0

-

106

300

1

100

-

-

TPL_BEEZ5_ADDITIONAL_INFORMATION