Emisije

Aktualni podatki po zadnjih opravljenih meritvah

Proizv. enota

 

Gorivo

SOx

mg/m3

NOx

mg/m3

CO

mg/m3

Dimno število

Bacharach

 

 

izmerjeno

dovoljeno

izmerjeno

dovoljeno

izmerjeno

dovoljeno

izmerjeno

dovoljeno

PB 1

KOEL

-

-

340

400

17

100

1

2

PB 2

ZP

-

-

230

300

10

100

-

-

PB 3 KOEL - - 369 400 15 100 2 2

PB 4

ZP

0

-

135

300

4

100

-

-

PB 4

KOEL

5

-

65

400

5

100

0

2

PB 5

ZP

0

-

90

300

1

100

-

-

TPL_BEEZ5_ADDITIONAL_INFORMATION