• O DRUŽBI    • NOVICE    • VIZIJA IN POSLANSTVO    • ZGODOVINA    • VODSTVO    • SINDIKAT IN SVET DELAVCEV     • Javna naročila      • IJZ 

Pravni posli 

 2014 2015 2016

Leto 2017

Vrsta posla

Pogodbeni partner

Pogodbena vrednost

(v EUR brez DDV)

Datum sklenitve in trajanje
 Svetovalne storitve  PM partner, d.o.o., Cesta v Mestni log 88 a, 1000 Ljubljana  32.611,15

4. 5. 2015 - 11. 12. 2017

 Donacija  Društvo borilnih veščin IPPON Sevnica, p.p. 120, 8290 Sevnica  150,00

4. 12. 2017

(datum sklenitve je enak datumu izplačila) 

 Donacija  Društvo upokojencev Senovo, Šahovska sekcija, Titova 99, 8281 Senovo 110,00

1. 12. 2017

(datum sklenitve je enak datumu izplačila)

 Svetovalne storitve  GEN energija d.o.o., Vrbina 17, 8270 Krško 89.006,58

30. 4. 2015 - 8. 11. 2017

 Svetovalne storitve  PM partner, d.o.o., Cesta v Mestni log 88 a, 1000 Ljubljana 31.491,15

4. 5. 2015 - 6. 11. 2017

 Donacija  Gimnastično društvo »RAIN« Krško, Ilirska ulica 9, 8270 Krško 100,00

23. 10. 2017

(datum sklenitve je enak datumu izplačila)

 Donacija  Zveza prijateljev mladine Moste-Polje, Proletarska cesta 1, 1000 Ljubljana 1.200,00

1. 2. 2016  

za šolsko leto 2017/2018

 Sponzorstvo  Krajevna skupnost Brestanica, Cesta prvih borcev 12, 8280 Brestanica 1.500,00

4. 10. 2017 - 31. 12. 2017

 Donacija  Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško, Šolska ulica 1, 8270 Krško 70,00

16. 10. 2017

(datum sklenitve je enak datumu izplačila)

 Svetovalne storitve  GEN energija d.o.o., Vrbina 17, 8270 Krško 84.506,68

30. 4. 2015 - 12. 10. 2017

 Donacija  Atletski klub Brežice, Gregorčičeva 9, 8250 Brežice 1.000,00 

11. 10. 2017

(datum sklenitve je enak datumu izplačila)

 Svetovalne storitve  PM partner, d.o.o., Cesta v Mestni log 88 a, 1000 Ljubljana 30.371,15

4. 5. 2015 - 5. 10. 2017

 Donacija  Zveza prijateljev mladine Moste-Polje, Proletarska cesta 1, 1000 Ljubljana 100,00

20. 9. 2017

(datum sklenitve je enak datumu izplačila)

 Donacija  ND Posavje Krško, Cesta krških žrtev 130 a, 8270 Krško 300,00

19. 9. 2017

(datum sklenitve je enak datumu izplačila)

 Svetovalne storitve  GEN energija d.o.o., Vrbina 17, 8270 Krško 79.833,46

30. 4. 2015 - 7. 9. 2017

 Donacija  Zveza ekoloških gibanj Slovenije – ZEG, Kardeljeva ploščad 1, 1000 Ljubljana, Pisarna v Krškem 200,00

4. 9. 2017

(datum sklenitve je enak datumu izplačila)

 Svetovalne storitve  PM partner, d.o.o., Cesta v Mestni log 88 a, 1000 Ljubljana 29.171,15 4. 5. 2015 - 4. 9. 2017
 Donacija  Sindikat poklicne gasilske enote Krško, Kolesarska ekipa, Tovarniška ulica 19, 8270 Krško 100,00 22. 8. 2017

(datum sklenitve je enak datumu izplačila)

 Donacija  Zveza prijateljev mladine Moste-Polje, Proletarska cesta 1, 1000 Ljubljana 100,00 18. 8. 2017

(datum sklenitve je enak datumu izplačila)

 Svetovalne storitve  GEN energija d.o.o., Vrbina 17, 8270 Krško 77.620,18 30. 4. 2015 - 9. 8. 2017
 Donacija  Rekreativno kolesarsko društvo Krško, Na Resi 2, 8270 Krško 100,00 9. 8. 2017

(datum sklenitve je enak datumu izplačila)

 Donacija  Športno društvo Šentjanž, Šentjanž 22, 8297 Šentjanž 100,00 9. 8. 2017

(datum sklenitve je enak datumu izplačila)

 Svetovalne storitve  GEN energija d.o.o., Vrbina 17, 8270 Krško 72.813,62 30. 4. 2015 - 13. 7. 2017
 Svetovalne storitve  PM partner, d.o.o., Cesta v Mestni log 88 a, 1000 Ljubljana 28.051,15 4. 5. 2015 - 7. 7. 2017
 Svetovalne storitve  Odvetniška družba Avbreht, Zajc in partnerji o.p., d.o.o., Šestova ulica 2, 1000 Ljubljana  6.199,48 24. 4. 2015 - 2. 8. 2017
 Donacija  Zveza prijateljev mladine Moste-Polje, Proletarska cesta 1, 1000 Ljubljana   7. 7. 2017

(datum sklenitve je enak datumu izplačila)

 Svetovalne storitve  Odvetniška družba Avbreht, Zajc in partnerji o.p., d.o.o., Šestova ulica 2, 1000 Ljubljana 5.824,00 24. 4. 2015 - 12. 6. 2017
 Donacija  Zavod Svibna, Brezovska gora 19, 8273 Leskovec pri Krškem 200,00 23. 6. 2017

(datum sklenitve je enak datumu izplačila)

 Donacija  Zveza prijateljev mladine Moste-Polje, Proletarska cesta 1, 1000 Ljubljana 100,00 20. 6. 2017

(datum sklenitve je enak datumu izplačila)

 Svetovalne storitve  GEN energija d.o.o., Vrbina 17, 8270 Krško 67.133,74 30. 4. 2015 - 12. 6. 2017
 Svetovalne storitve  PM partner, d.o.o., Cesta v Mestni log 88 a, 1000 Ljubljana 26.931,15 4. 5. 2015 - 7. 6. 2017
 Donacija  Rokometni klub Krško, Cesta krških žrtev 131, 8270 Krško 300,00 30. 5. 2017

(datum sklenitve je enak datumu izplačila)

 Donacija  Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, Groharjeva 2, 1000 Ljubljana 70,00 30. 5. 2017

(datum sklenitve je enak datumu izplačila)

 Intelektualna storitev  Ernst & Young d.o.o., Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana 12.825,00 23. 9. 2016 - 26. 5. 2017
 Donacija  Plavalni klub Celulozar Krško, Cesta krških žrtev 130, 8270 Krško 300,00 25. 5. 2017

(datum sklenitve je enak datumu izplačila)

 Donacija  Teniški klub Brestanica, Cesta v log 2, 8280 Brestanica 200,00 25. 5. 2017

(datum sklenitve je enak datumu izplačila)

 Donacija  Nogometni klub Bravo, Miličinskega 2, 1000 Ljubljana 3.000,00 25. 5. 2017

(datum sklenitve je enak datumu izplačila)

 Donacija  Prostovoljno industrijsko gasilsko društvo TE Brestanica, Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica 2.000,00  25. 5. 2017

(datum sklenitve je enak datumu izplačila)

 Donacija  Turistično, športno in kulturno društvo Črešnjice, Črešnjice pri Cerkljah 66, 8263 Cerklje ob Krki 50,00  19. 5. 2017

(datum sklenitve je enak datumu izplačila)

 Donacija  Posavski muzej Brežice, Cesta prvih borcev 1, 8250 Brežice 150,00

19. 5. 2017

(datum sklenitve je enak datumu izplačila)

 Donacija  ND Posavje Krško, Cesta krških žrtev 130 a, 8270 Krško 400,00

19. 5. 2017

(datum sklenitve je enak datumu izplačila)

 Donacija  Kulturno društvo Globoko, Globoko 5, 8254 Globoko 30,00

19. 5. 2017

(datum sklenitve je enak datumu izplačila) 

 Donacija  Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Krško, Cesta krških žrtev 30, 8270 Krško 100,00

19. 5. 2017

(datum sklenitve je enak datumu izplačila) 

 Donacija  Klub posavskih študentov, Cesta krških žrtev 105, 8270 Krško 100,00

19. 5. 2017

(datum sklenitve je enak datumu izplačila)

 Donacija  Zveza prijateljev mladine Moste-Polje, Proletarska cesta 1, 1000 Ljubljana 100,00

19. 5. 2017

(datum sklenitve je enak datumu izplačila)

 Donacija  Društvo upokojencev Krško, Cesta 4. julija 57, 8270 Krško 200,00

16. 5. 2017

(datum sklenitve je enak datumu izplačila)

 Donacija  Mešani pevski zbor Viva, Trg Jožeta Toporišiča 3, 8250 Brežice 150,00

16. 5. 2017

(datum sklenitve je enak datumu izplačila)

 Donacija  Ozara Slovenija, Enota Sevnica, Trg svobode 11, 8290 Sevnica 100,00

16. 5. 2017

(datum sklenitve je enak datumu izplačila)

 Donacija  Ribiška družina Brestanica-Krško, Raztez 1 a, 8280 Brestanica 200,00

16. 5. 2017

(datum sklenitve je enak datumu izplačila)

 Donacija  Društvo univerza za tretje življenjsko obdobje Sevnica, Savska cesta 2, 8290 Sevnica 30,00

16. 5. 2017

(datum sklenitve je enak datumu izplačila)

 Donacija  Društvo upokojencev Senovo, Titova 99, 8281 Senovo 50,00

16. 5. 2017

(datum sklenitve je enak datumu izplačila)

 Donacija  Kajak kanu klub Krško, Rozmanova ulica 7, 8270 Krško  100,00

16. 5. 2017

(datum sklenitve je enak datumu izplačila)

 Svetovalne storitve  GEN energija d.o.o., Vrbina 17, 8270 Krško 62.211,69

30. 4. 2015 - 12. 5. 2017

 Donacija  Mažoretni klub Baton Krško, Cesta krških žrtev 131, 8270 Krško  50,00

10. 5. 2017

(datum sklenitve je enak datumu izplačila) 

 Donacija  Atletski klub Brežice, Gregorčičev 9, 8250 Brežice  1000,00

10. 5. 2017

(datum sklenitve je enak datumu izplačila) 

 Donacija  Simfonični orkester GŠ Krško-društvo, Kolodvorska 2, 8270 Krško 100,00 

10. 5. 2017

(datum sklenitve je enak datumu izplačila) 

 Donacija  Kulturno društvo Pihalni orkester Kapele, Kaple 20, 8258 Kapele 100,00 

10. 5. 2017

(datum sklenitve je enak datumu izplačila)

 Donacija  Sindikat Termoelektrarne Brestanica, Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica 6.000,00   

10. 5. 2017

(datum sklenitve je enak datumu izplačila) 

 Donacija  Turistično hortikulturno društvo Zdole, Zdole 18, 8272 Zdole 70,00

10. 5. 2017

(datum sklenitve je enak datumu izplačila) 

 Sponzorstvo  Kostak, komunalno in gradbeno podjetje d. d., Leskovška cesta 2 a, 8270 Krško 200,00

9. 5. 2017

 Svetovalne storitve  PM partner, d.o.o., Cesta v Mestni log 88 a, 1000 Ljubljana 25.811,15

4. 5. 2015 - 8. 5. 2017

 Donacija  Osnovna šola Maksa Pleteršnika Pišece, Pišece 34, 8255 Pišece 70,00

26. 4. 2017

(datum sklenitve je enak datumu izplačila) 

 Donacija  Šolski sklad ŠC Krško-Sevnica, CKŽ 131, 8270 Krško 50,00

26. 4. 2017

(datum sklenitve je enak datumu izplačila)

 Donacija  Društvo upokojencev Sevnica, Cankarjeva 10, 8290 Sevnica 70,00

26. 4. 2017

(datum sklenitve je enak datumu izplačila)

 Donacija  KD Svoboda Brestanica MPZ, Likarjeva 11, 8280 Brestanica 200,00

26. 4. 2017

(datum sklenitve je enak datumu izplačila)

 Donacija  Osnovna šola XIV. divizije Senovo, Trg XIV. divizije 3, 8281 Senovo 150,00

26. 4. 2017

(datum sklenitve je enak datumu izplačila)

 Sponzorstvo  Dolenjski ekološki zavod, Seidlova cesta 34, 8000 Novo mesto 350,00

25. 4. 2017

 Svetovalne storitve  Odvetniška družba Avbreht, Zajc in partnerji o.p., d.o.o., Šestova ulica 2, 1000 Ljubljana 5.704,00

24. 4. 2015 - 22. 4. 2017

 Donacija  Zveza prijateljev mladine Krško, Cesta krških žrtev 57, 8270 Krško 100,00

20. 4. 2017

(datum sklenitve je enak datumu izplačila)

 Donacija  Zveza lovskih družin Posavja, Cesta krških žrtev 23, 8270 Krško 200,00

11. 4. 2017

(datum sklenitve je enak datumu izplačila)

 Svetovalne storitve  KF Finance d.o.o., Verovškova 55a, 1000 Ljubljana 11.900,00

31. 1. 2017 - 7. 4. 2017

 Svetovalne storitve  GEN energija d.o.o., Vrbina 17, 8270 Krško 57.358,49

30. 4. 2015 - 7. 4. 2017

 Donacija  Rdeči križ Sevnica, Glavni trg 44, 8290 Sevnica 50,00

5. 4. 2017

(datum sklenitve je enak datumu izplačila) 

 Donacija  Osnovna šola Koprivnica, Koprivnica 2, 8282 Koprivnica 100,00

5. 4. 2017

(datum sklenitve je enak datumu izplačila) 

 Donacija  Slovenska fundacija za UNICEF, Pavšičeva 1, 1000 Ljubljana 50,00

5. 4. 2017

(datum sklenitve je enak datumu izplačila) 

 Donacija  Posavski odbojkarski klub Krško – POK, Sremiška cesta 3, 8270 Krško 170,00

5. 4. 2017

(datum sklenitve je enak datumu izplačila) 

 Donacija  Območni policijski sindikat Posavje, Cesta krških žrtev 55 a, 8270 Krško 250,00

5. 4. 2017

(datum sklenitve je enak datumu izplačila) 

 Donacija  Kulturno društvo Prevorje, Lopaca 10, 3262 Prevorje 170,00  5. 4. 2017

(datum sklenitve je enak datumu izplačila)

 Donacija  OŠ Leskovec pri Krškem, Pionirska cesta 4, 8273 Leskovec pri Krškem 100,00  5. 4. 2017

(datum sklenitve je enak datumu izplačila)

 Donacija  Osnovna šola Bistrica ob Sotli, Bistrica ob Sotli 63 a, 3256 Bistrica ob Sotli 50,00

5. 4. 2017

(datum sklenitve je enak datumu izplačila)

 Svetovalne storitve  PM partner, d.o.o., Cesta v Mestni log 88 a, 1000 Ljubljana 24.691,15

4. 5. 2015 - 5. 4. 2017

 Donacija  Posavski alpinistični klub Krško, Cesta krških žrtev 105, 8270 Krško  100,00

20. 3. 2017

(datum sklenitve je enak datumu izplačila)

 Donacija  Društvo študentov medicine Maribor, Taborska ulica 8, 2000 Maribor 500,00 

20. 3. 2017

(datum sklenitve je enak datumu izplačila)

 Donacija  Krajevna organizacija Rdečega križa Brestanica, Cesta prvih borcev 12, 8280 Brestanica 100,00 

20. 3. 2017

(datum sklenitve je enak datumu izplačila)

 Donacija  Gimnazija Brežice, Trg izgnancev 14, 8250 Brežice  100,00

20. 3. 2017

(datum sklenitve je enak datumu izplačila)

 Donacija  Zveza prijateljev mladine Krško, Cesta krških žrtev 57, 8270 Krško 100,00

20. 3. 2017

(datum sklenitve je enak datumu izplačila)

 Svetovalne storitve  GEN energija d.o.o., Vrbina 17, 8270 Krško 54.111,91

30. 4. 2015 - 13. 3. 2017

 Svetovalne storitve  PM partner, d.o.o., Cesta v Mestni log 88 a, 1000 Ljubljana 23.571,15

4. 5. 2015 - 8. 3. 2017

 Donacija  BIG BAND Krško, Na Resi 1, 8270 Krško 100,00

6. 3. 2017

(datum sklenitve je enak datumu izplačila) 

 Donacija  Društvo upokojencev Brestanica, CPB 12, 8280 Brestanica 150,00

6. 3. 2017

(datum sklenitve je enak datumu izplačila) 

 Donacija  Športno društvo Orlica Pišece, Pišece 13, 8255 Pišece 300,00

6. 3. 2017

(datum sklenitve je enak datumu izplačila) 

 Donacija  Zveza prijateljev mladine Krško, Cesta krških žrtev 57, 8270 Krško 100,00

1. 3. 2017

(datum sklenitve je enak datumu izplačila) 

 Donacija  Glasbeno društvo Gorenjski kvintet, Begunje na Gorenjskem 181, 4275 Begunje na Gorenjskem 50,00

1. 3. 2017

(datum sklenitve je enak datumu izplačila) 

 Donacija  Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije NENE2017, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana  200,00

1. 3. 2017

(datum sklenitve je enak datumu izplačila) 

 Donacija  Aktiv kmečkih žena Blanca, Blanca 14, 8283 Blanca 50,00

1. 3. 2017

(datum sklenitve je enak datumu izplačila) 

 Donacija  Etnološko društvo Prforcenhaus, Ulica talcev 20, 8311 Kostanjevica na Krki  50,00

1. 3. 2017

(datum sklenitve je enak datumu izplačila) 

 Donacija  Badminton klub Pišece, Pišece 13, 8255 Pišece 100,00 

1. 3. 2017

(datum sklenitve je enak datumu izplačila) 

 Donacija  Zavod »Grajsko lutkovno gledališče«, Prešernova ulica 5, 8290 Sevnica 70,00 

1. 3. 2017

(datum sklenitve je enak datumu izplačila) 

 Donacija  Turistično društvo Senovo, Titova cesta 98, 8281 Senovo  100,00

1. 3. 2017

(datum sklenitve je enak datumu izplačila) 

 Donacija  DEZ Dolenjski ekološki zavod, Seidlova cesta 34, 8000 Novo mesto 50,00 

1. 3. 2017

(datum sklenitve je enak datumu izplačila) 

 Donacija  Športno društvo Gorniki Brestanica, Cankarjeva cesta 63, 8281 Senovo 700,00

1. 3. 2017

(datum sklenitve je enak datumu izplačila)

 Donacija  Kulturno društvo Svoboda Brestanica, Likarjeva 11, 8280 Brestanica 70,00

20. 2. 2017

(datum sklenitve je enak datumu izplačila)

 Donacija  Društvo energetikov Termoelektrarne Brestanica, Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica 4.500,00 

20. 2. 2017

(datum sklenitve je enak datumu izplačila)

 Donacija  Športno društvo Termoelektrarne Brestanica, Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica  15.000,00

20. 2. 2017

(datum sklenitve je enak datumu izplačila)

 Donacija  Zveza prijateljev mladine Moste-Polje, Proletarska cesta 1, 1000 Ljubljana 100,00

20. 2. 2017

(datum sklenitve je enak datumu izplačila)

 Svetovalne storitve  GEN energija d.o.o., Vrbina 17, 8270 Krško 49.812,03

30. 4. 2015 - 31. 1. 2017

 Svetovalne storitve  PM partner, d.o.o., Cesta v Mestni log 88 a, 1000 Ljubljana 22.451,15

4. 5. 2015 - 31. 12. 2016

 Donacija  Osnovna šola Leskovec pri Krškem, Enota Vrtec, Skupina »Balončki«, 12. oddelek, Pionirska cesta 4, 8273 Leskovec pri Krškem 100,00

31. 1. 2017

(datum sklenitve je enak datumu izplačila)

 Donacija  AMD Brežice, Cesta bratov Milavcev 12, 8250 Brežice 300,00

20. 1. 2017

(datum sklenitve je enak datumu izplačila)

 Donacija  Društvo tajskega boksa Senovo, Cesta 1. maja 11, 8281 Senovo 200,00

20. 1. 2017

(datum sklenitve je enak datumu izplačila)

 Donacija  Zveza prijateljev mladine Moste-Polje, Proletarska cesta 1, 1000 Ljubljana 100,00

20. 1. 2017

(datum sklenitve je enak datumu izplačila)

 Svetovalne storitve  Ernst & Young d.o.o., Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana 3.420,00 26. 9. 2016 - 10. 1. 2017
 Svetovalne storitve  ELEK d.o.o., koprska ulica 88, 1000 LjubljanaErnst & Young d.o.o., Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana 46.100,00 22. 4. 2019 - 1. 1. 2017
 Svetovalne storitve  GEN energija d.o.o., Vrbina 17, 8270 Krško 46.812,11 30. 4. 2015 - 31. 12. 2016
 Svetovalne storitve  PM partner, d.o.o., Cesta v Mestni log 88 a, 1000 Ljubljana 21.331,15  4. 5. 2015 - 30. 11. 2016

TPL_BEEZ5_ADDITIONAL_INFORMATION