• O DRUŽBI    • NOVICE    • VIZIJA IN POSLANSTVO    • ZGODOVINA    • VODSTVO    • SINDIKAT IN SVET DELAVCEV     • Javna naročila      • IJZ 

Pravni posli 

 2014 2015 2016 2017

Leto 2018

Vrsta posla

Pogodbeni partner

Pogodbena vrednost

(v EUR brez DDV)

Datum sklenitve in trajanje
  Donacija  AMD Brežice, Cesta bratov Milavcev 12, 8250 Brežice 300,00 

14. 2. 2018

(datum sklenitve je enak datumu izplačila) 

  Donacija  Turistično društvo Bizeljsko, Bizeljska cesta 47, 8259 Bizeljsko  50,00

14. 2. 2018

(datum sklenitve je enak datumu izplačila) 

  Donacija  Kulturno društvo Godba »BLANŠKI VINOGRADNIKI«, Blanca 25, 8283 Blanca 100,00 

14. 2. 2018

(datum sklenitve je enak datumu izplačila) 

  Donacija  Škofijska karitas, Muzejski trg 3, 3000 Celje 100,00

14. 2. 2018

(datum sklenitve je enak datumu izplačila)

  Donacija  Društvo energetikov Termoelektrarne Brestanica, Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica 4.000,00 

14. 2. 2018

(datum sklenitve je enak datumu izplačila) 

  Donacija  Posavski alpinistični klub, Cesta krških žrtev 105, 8270 Krško 800,00 

12. 2. 2018

(datum sklenitve je enak datumu izplačila)

 Donacija  Zdravstveni dom Brežice, Černelčeva cesta 8, 8250 Brežice  150,00

12. 2. 2018

(datum sklenitve je enak datumu izplačila)

 Donacija  Badminton klub Pišece, Pišece 13, 8255 Pišece  70,00

12. 2. 2018

(datum sklenitve je enak datumu izplačila)

 Donacija  Društvo za varovanje maternega jezika, naravne in kulturne dediščine »Maks Pleteršnik«, Pišece 4, 8255 Pišece  500,00

12. 2. 2018

(datum sklenitve je enak datumu izplačila)

 Donacija  Združenje borcev za vrednote NOB, Krajevna organizacija Brestanica, Cesta na Ribnik 33, 8280 Brestanica 100,00 

12. 2. 2018

(datum sklenitve je enak datumu izplačila)

 Donacija  Pevsko društvo NAŠA PESEM, Cesta na Ribnik 5b, 8280 Brestanica  100,00

12. 2. 2018

(datum sklenitve je enak datumu izplačila)

 Donacija  Kulturno društvo SVOBODA Brestanica, Cesta prvih borcev 12, 8280 Brestanica 1.000,00

12. 2. 2018

(datum sklenitve je enak datumu izplačila)

 Svetovalne storitve  GEN energija d.o.o., Vrbina 17, 8270 Krško 64.139,64 30. 4. 2015 - 7. 2. 2018
 Svetovalne storitve  PM partner, d.o.o., Cesta v Mestni log 88 a, 1000 Ljubljana 34.851,15

4. 5. 2015 - 7. 2. 2018

 Donacija  Društvo pravnikov Posavja, Cesta prvih borcev 48, 8250 Brežice 100,00

6. 2. 2018

(datum sklenitve je enak datumu izplačila) 

 Donacija  Osnovna šola dr. Jožeta Toporišiča, Kapelska cesta 25, 8257 Dobova 70,00  6. 2. 2018

(datum sklenitve je enak datumu izplačila) 

 Donacija  Združenje planinskih vodnikov Slovenije, Alojza Rabiča 41, 4281 Mojstrana 800,00  6. 2. 2018

(datum sklenitve je enak datumu izplačila) 

 Donacija  Zveza prijateljev mladine Krško, Cesta krških žrtev 57, 8270 Krško 70,00

6. 2. 2018

(datum sklenitve je enak datumu izplačila) 

 Svetovalne storitve  GEN energija d.o.o., Vrbina 17, 8270 Krško 95.879,72 

 30. 4. 2015 - 10. 1. 2018

  Donacija  Športno društvo Termoelektrarne Brestanica, Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica 15.000,00  

5. 1. 2018

(datum sklenitve je enak datumu izplačila) 

 Svetovalne storitve  PM partner, d.o.o., Cesta v Mestni log 88 a, 1000 Ljubljana 33.731,15

4. 5. 2015 - 5. 1. 2018

TPL_BEEZ5_ADDITIONAL_INFORMATION