Revizija plinskega bloka 4 (PB4)

Od 26. 11. 2013 do 6. 12. 2013, skladno z letnim planom vzdrževanja, poteka revizija plinskega bloka 4 (PB4). Izvajajo se naslednja dela: pregled in čiščenje zgorevalnega in izpušnega sistema, pregled zračnih filtrov ter zajema zraka, meritve pozicij rotorja, pregled pomožnih pogonov, meritve izolacijskega sistema na generatorju, pregled tlačnih stikal, manometrov ter ostale instrumentacije.

TPL_BEEZ5_ADDITIONAL_INFORMATION