Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica
(07) 481 60 00
(07) 492 22 62
EN

Družbena odgovornost

TE Brestanica si prizadeva vključevati elemente družbeno odgovornega ravnanja v vse vidike poslovanja. Vodstvo družbe vse aktivnosti izvaja v sodelovanju z lastnikom GEN energija. Za izvajanje posameznih projektov so imenovane ustrezne operativne ekipe, ki se formirajo z zaposlenimi v TE Brestanica in/ali ostalimi člani skupine GEN ter zunanjimi izvajalci. Projekti se izvajajo skladno z veljavno zakonodajo in s sprejetimi postopki v okviru vzpostavljenega sistema vodenja kakovosti po standardu ISO 9001:2008, ravnanja z okoljem po standardu ISO 14001:2004 ter sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu po standardu BS OHSAS 18001:2007. TE Brestanica je v okviru svojega poslovanja vezana tudi na strateško usmeritev k razvoju sicer že visoke ravni družbene odgovornosti vseh podjetij Skupine GEN.

 

Razvoj podobe TE Brestanica v javnosti

Z razvojem TE Brestanica ter zaradi njene vloge v EES in Skupini GEN je vedno pomembnejša tudi podoba družbe v javnosti. Za izboljšanje prepoznavnosti ima TE Brestanica zasnovano svojo spletno stran, na kateri ažurno objavljamo novice in ostale aktualne zadeve, povezane s poslovanjem družbe. Preko glasil lokalne skupnosti sodelujemo s širšo javnostjo ter se aktivno vključujemo v strokovna in družbeno naravnana dogajanja tako na lokalnem kot širšem območju.

Kontakt