Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica
(07) 481 60 00
(07) 492 22 62
EN

Donacije in sponzorstva

  
Družba namenja donacije in sponzorstva predvsem zaradi zagotavljanja družbene odgovornosti, ki predstavlja eno izmed vrednot delovanja družbe.  Ključni cilji, ki jih družba zasleduje pri dodeljevanju donacij in sponzorstva, so prepoznavnost in krepitev ugleda družbe in stroke ter doseganje poslovnih ciljev družbe in udejanjanje družbene odgovornosti nasploh.
 
Z donatorskimi in sponzorskimi sredstvi družba potrjuje in krepi vlogo družbeno odgovornega podjetja v širši skupnosti, v kateri deluje in posluje. Za dolgoročno delovanje in stabilnost ter okoljsko sprejemljivost družbe so pomembni dobri odnosi z lokalno skupnostjo, v kateri družba načrtuje oziroma gradi energetske objekte oziroma v kateri le-ti že obratujejo, zato donacije namenja organizacijam, ustanovljenim po posebnih predpisih za opravljanje nepridobitne dejavnosti. S sponzorstvi pa podpira projekte, aktivnosti in dogodke, v katerih v največji meri prepozna potencial skupnega sodelovanja v dobro sponzoriranca, družbe in širše skupnosti.
 
Družba daje donacije iz lastnih sredstev. Skupna višina teh sredstev na letnem nivoju se določi z letnim poslovnim načrtom družbe.
 
 
Dodelitve donacije in sponzorstva
 
O prejetih prošnjah za donacije in sponzorstva odloča vodstvo družbe, pri čemer upošteva uvrstitev v eno izmed področij, ki ga družba podpira (humanitarnost, dobrodelnost, vzgoja in izobraževanje, šport, kultura, skrb za okolje, zdravstvo, kultura, prostovoljstvo ipd.). oz. prispeva k prepoznavnosti in krepitvi ugleda družbe, k doseganju poslovnih ciljev družbe in k uveljavljanju družbene odgovornosti.   
 
Postopek dodelitve donacije in sponzorstva je podrobneje urejen v internem aktu družbe.

Kontakt