Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica
(07) 481 60 00
(07) 492 22 62
EN

Zaveza vodstva


Zaveza vodstva družbeni odgovornosti

Predani zanesljivosti, varnosti in stabilnosti oskrbe z električno energijo.

Za zagotavljanje trajnostnega razvoja, TEB obvladuje in posodablja že vpeljane sisteme vodenja in vzpostavljen EFQM celostni model poslovanja. Integriran sistem vodenja je usklajen z ISO standardi, politikami sistemov vodenja in obvladovanja procesne varnosti.
V TEB se zavedamo odgovornosti tako do zaposlenih kot do ciljnih javnosti ter do družbenega in naravnega okolja, v katerem delujemo. Z uvedenimi ukrepi v okviru pridobljenega certifikata Družini prijazno podjetje, svojim zaposlenim zagotavljamo lažje usklajevanje poklicnega in družinskega življenja v praksi.
Zanesljivost, strokovnost in inovativnost, odgovornost in skrb za okolje so glavne vrednote naše družbe. Zavedamo se, da se moramo dosledno držati dogovorov in s svojo strokovnostjo in inovativnostjo zagotavljati zadovoljstvo naših kupcev, partnerjev in zaposlenih in s tem ustvarjati dolgoročno uspešno poslovanje. Vsako delo opravimo odgovorno in prispevamo k razvoju širše družbene skupnosti ter skrbimo za okolje.
V naši družbi sodelujemo s širšo javnostjo in se aktivno vključujemo v strokovna in družbeno naravnana dogajanja tako na lokalnem kot širšem območju. Zavedamo se, da zaradi narave naše proizvodnje različno vplivamo na okolje, v katerem delujemo, zato želimo prispevati k večji kakovosti bivanja v ožji in širši okolici našega kraja. S tem namenom spodbujamo razvoj izobraževanja, športa, kulture ter varovanja naravnega okolja. Udejstvovanja v širši družbeni skupnosti podkrepimo z donacijami neprofitnim organizacijam in podpiramo krajevne prireditve. Družbeno odgovorne odločitve in aktivnosti nam pomagajo graditi partnerske odnose z našimi deležniki, njihovi učinki pa so vidni v širšem družbenem in naravnem okolju. Prizadevamo si videti širšo, poglobljeno sliko in v čim večji možni meri presegati okvirje in interese lastnega poslovanja.
Vodstvo TEB se zavezuje, da bo družbena odgovornost implementirana v okviru strateških ciljev in kot del organizacijske kulture v obsegu, kot ga omogoča naše poslovno okolje.

Brestanica, 10. 11. 2021

Tomislav Malgaj, 
direktor

Kontakt