Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica
(07) 481 60 00
(07) 492 22 62
EN

Emisije


Aktualni podatki po zadnjih opravljenih meritvah

Proizv. enota

 

Gorivo

SOx

mg/m3

NOx

mg/m3

CO

mg/m3

Dimno število Bacharach / celotni prah (mg/m3)

 

 

izmerjeno

mejna vred.

izmerjeno

mejna vred.

izmerjeno

mejna vred.

izmerjeno

mejna vred.

PB2* TG 21 - 348 - 36 - 2 -
PB3* TG 25 - 371 - 35 - 2 -
PB4* TG 0 - 89 - 36 - 1 [mg/m³] -
PB5* TG 0 - 80 - 3 - 2 [mg/m³] -
PB6 ZP - - 34 50 3 100 1 [mg/m³] -

TG - tekoče gorivo

ZP - zemeljski plin 

*za obratovanje pod 500 ur letno ni predpisanih mejnih vrednosti emisij

Kontakt