Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica
(07) 481 60 00
(07) 492 22 62
EN

Emisije


Aktualni podatki po zadnjih opravljenih meritvah

Proizv. enota

 

Gorivo

SOx

mg/m3

NOx

mg/m3

CO

mg/m3

Dimno število Bacharach / celotni prah (mg/m3)

 

 

izmerjeno

dovoljeno

izmerjeno

dovoljeno

izmerjeno

dovoljeno

izmerjeno

dovoljeno

PB 1 TG - - 353 400 10 100 1 2
PB 2 TG - - 348 400 36 100 2 2
PB 3 TG - - 371 400 35 100 2 2
PB 4 TG 2 - 66 400 7 100 0 2
PB 5 ZP 0 - 112 300 2 100 1,8 mg/m3 -
PB 6 ZP <1 35 42 50 2,5 100 0,9 mg/m3 5 mg/m3
PB 6* TG 5 - 52 - 19 - 0,9 mg/m3 -
ZP - zemeljski plin
TG - tekoče gorivo (ekstra lahko kurilno olje ali D-2)
* Za obratovanje pod 500 ur letno ni predpisanih mejnih vrednosti.

Kontakt