Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica
(07) 481 60 00
(07) 492 22 62
EN

Skrb za lokalno skupnost

V TEB sistematično gradimo odnose z lokalno skupnostjo, ki predstavlja eno od ključnih javnosti. Zavedamo se, da zaradi narave naše proizvodnje različno vplivamo na okolje, v katerem delujemo, zato želimo prispevati k večji kakovosti bivanja v ožji in širši okolici našega kraja. S tem namenom spodbujamo razvoj izobraževanja, športa, kulture, varovanja naravnega okolja in humanitarne dejavnosti, zato podpiramo krajevne prireditve in humanitarne organizacije. V nadaljevanju prikazujemo nekaj tovrstnih dogodkov.

Dan odprtih vrat

V letu 2018 smo v TEB ponovno odprli svoja vrata za obiskovalce, katerim smo predstavili najnovejšo pridobitev - plinski blok PB6 kot tudi ostalo tehnologijo. Dogodka se je udeležilo okoli 100 ljudi, ki so se z zanimanjem sprehodili po elektrarni.

Srečanje upokojencev

Vsako leto v TEB organiziramo srečanje upokojenih delavcev, katerega se naši bivši sodelavci zelo radi udeležijo.

Kadrovanje
V pridobivanje kadrov se vključimo že v času šolanja dijakov in študentov (štipendiranje, obvezno praktično izobraževanje, ogledi).  

Sodelovanje v različnih lokalnih projektih 

Sodelujemo v različnih lokalnih projektih (informativni dan, zaposlitevni sejem, dan poklicev itd.).

 

Kontakt