Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica
(07) 481 60 00
(07) 492 22 62
EN

Skrb za lokalno skupnost

V TEB sistematično gradimo odnose z lokalno skupnostjo, ki predstavlja eno od ključnih javnosti. Zavedamo se, da zaradi narave naše proizvodnje različno vplivamo na okolje, v katerem delujemo, zato želimo prispevati k večji kakovosti bivanja v ožji in širši okolici našega kraja. S tem namenom spodbujamo razvoj izobraževanja, športa, kulture, varovanja naravnega okolja in humanitarne dejavnosti, zato podpiramo krajevne prireditve in humanitarne organizacije. V nadaljevanju prikazujemo nekaj tovrstnih dogodkov.

Dan odprtih vrat

V letu 2023 smo v TEB ponovno odprli svoja vrata za zunanje obiskovalce, za katere smo organizirali vodene oglede po elektrarni in predstavili tehnološke novosti. Dan odprtih vrat je med obiskovalci vedno dobro sprejet, saj se zavedamo pomembnosti stalne in odprte komunikacije tako s krajani kot tudi z drugo zainteresirano javnostjo.

Srečanje upokojencev

Vsako leto v TEB organiziramo srečanje upokojenih delavcev, katerega se naši bivši sodelavci zelo radi udeležijo.

Kadrovanje
V pridobivanje kadrov se vključimo že v času šolanja dijakov in študentov (štipendiranje, obvezno praktično izobraževanje, ogledi).  

Sodelovanje v različnih lokalnih projektih 

Sodelujemo v različnih lokalnih projektih (informativni dan, zaposlitevni sejem, dan poklicev itd.).

 

Kontakt