Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica
(07) 481 60 00
(07) 492 22 62
EN

Skrb za zaposlene

V TE Brestanica se zavedamo, da so človeški viri ključ do uspeha in da lahko le z zadovoljno ekipo ustvarjamo pozitivne rezultate. V skladu s tem nenehno skrbimo za spodbudno in zaposlenim prijazno delovno okolje:

Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih

Družba spodbuja tako sprotno usposabljanje kot izobraževanje ob delu, saj se vodstvo družbe zaveda, da izobraževanje zaposlenih ne pripomore le k osebnem razvoju in napredku posameznika, temveč tudi k ustvarjanju dodane vrednosti za podjetje.

Varnost in zdravje pri delu

Varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost (v nadaljevanju VZD in PV) sta bistvena elementa za zagotavljanje zanesljivosti, kakovosti in poslovne uspešnosti družbe, zato je naša politika VZD in PV usmerjena v prepoznavanje, analiziranje in sprejemanje ukrepov za zmanjšanje tveganj na obeh področjih. Cilj je preprečevanje požarov, poškodb in bolezni, povezanih z delom, ter zagotavljanje delovne zmožnosti zaposlenih v celotni delovni dobi. V naši družbi imamo tako vzpostavljen sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu - BS OHSAS 18001, s pomočjo katerega ocenjujemo in sistematično obvladujemo tveganja področij VZD in PV.

Sindikat in svet delavcev

V družbi delujeta sindikat, ki zastopa interese zaposlenih, in svet delavcev, preko katerega zaposleni sodelujejo pri upravljanju družbe in uresničevanju njenih ciljev.

Športno društvo

Zaposleni se lahko prostovoljno včlanijo v športno društvo, ki za svoje člane organizira različne preventivno-rekreativne športne aktivnosti.

Kontakt