Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica
(07) 481 60 00
(07) 492 22 62
EN

Skrb za zaposlene

V TEB se zavedamo, da so človeški viri ključ do uspeha in da lahko le z zadovoljno ekipo ustvarjamo pozitivne rezultate. V skladu s tem nenehno skrbimo za spodbudno in zaposlenim prijazno delovno okolje.

Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih

Družba spodbuja tako sprotno usposabljanje kot izobraževanje ob delu, saj se vodstvo družbe zaveda, da izobraževanje zaposlenih ne pripomore le k osebnem razvoju in napredku posameznika, temveč tudi k ustvarjanju dodane vrednosti za podjetje.

Varnost in zdravje pri delu - VZD in PV

VZD in PV sta bistvena elementa za zagotavljanje zanesljivosti, kakovosti in poslovne uspešnosti družbe, zato je politika VZD in PV usmerjena v prepoznavanje, analiziranje in sprejemanje ukrepov za zmanjšanje tveganj na obeh področjih. Cilj je preprečevanje požarov, poškodb in bolezni, povezanih z delom ter zagotavljanje delovne zmožnosti zaposlenih v celotni delovni dobi. V družbi imamo tako vzpostavljen sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu - ISO 45001, s pomočjo katerega ocenjujemo in sistematično obvladujemo tveganja področij VZD in PV.
VZD in PV sta vključena v Politiko sistemov vodenja Termoelektrarne Brestanica, ki določa cilje in zavezanost vodstva tudi na tem področju. 

Sindikat in svet delavcev

V družbi delujeta sindikat, ki zastopa interese zaposlenih, in svet delavcev, preko katerega zaposleni sodelujejo pri upravljanju družbe in uresničevanju njenih ciljev.

Sindikat podjetja je pravna oseba, ki zastopa interese zaposlenih in se nanašajo predvsem na ekonomski, gmotni in socialni položaj zaposlenih. Najpomembnejši dogovor med sindikatom podjetja in družbo je Podjetniška kolektivna pogodba, s katero stranki določita pravice, obveznosti in odgovornosti na področju delovnih razmerij.

Svet delavcev podjetja deluje na podlagi Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU), ki zaposlenim zagotavlja pravico do sodelovanja pri upravljanju družbe. Osnovno poslanstvo sveta delavcev je zagotavljanje: pravice do pobude in odgovora na pobudo, pravice do obveščenosti, pravice do mnenj in predlogov ter odgovorov nanje, možnosti ali obveznosti skupnih posvetovanj z delodajalcem, pravice soodločanja in pravice zadržanja odločitev delodajalca. 

Športno društvo

Zaposleni se lahko prostovoljno včlanijo v športno društvo, ki za svoje člane organizira različne preventivno-rekreativne športne aktivnosti.

Kontakt