Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica
(07) 481 60 00
(07) 492 22 62
EN

Finančni koledar

V skladu s priporočilom 8.5 Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države objavlja Termoelektrarna Brestanica d. o. o. finančni koledar, ki je objavljen in dostopen javnosti na spletni strani družbe: www.teb.si.
 
FINANČNI KOLEDAR TERMOELEKTRARNE BRESTANICA d. o. o. za leto 2023

Predviden datum objave Vrsta objave
do 31. 8.
javna objava letnega poročila za leto 2022

Kontakt