Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica
(07) 481 60 00
(07) 492 22 62
EN

O družbi

Termoelektrarna Brestanica (TEB) s svojo specifično tehnologijo, plinskimi bloki skupne moči 406 MW, zagotavlja vse temeljne sistemske storitve v elektroenergetskem sistemu Slovenije:
  • ročno rezervo za povrnitev frekvence v primerih izpada večjih proizvodnih blokov ali drugih motenj v nacionalnem energetskem sistemu,
  • zagon plinskih blokov brez zunanjega vira napajanja in
  • neodvisni vir napajanja nujne lastne rabe NEK za njeno varno zaustavitev.
 
TEB lahko s svojimi prilagodljivimi agregati in ustrezno infrastrukturo izvaja tudi naslednje storitve in dejavnosti:
  • proizvodnjo električne energije iz fosilnih virov (zemeljski plin in dizelsko gorivo), to je konične, trapezne in po potrebi pasovne energije;
  • primarno, sekundarno in terciarno regulacijo delovne in jalove energije;
  • otočno obratovanje in napajanje določenega porabnikov na območju Posavja in Dolenjske;
  • rezervno napajanje za varno zaustavitev NEK v primeru razpada elektroenergetskega sistema;
  • proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov - energija sonca, 
  • skladiščenje tekočih goriv. 

Kontakt