Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica
(07) 481 60 00
(07) 492 22 62
EN

IJZ

TE Brestanica je po Zakonu o javnem naročanju naročnik na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Ur. l. RS, št. 128/06 in spremembe – ZJNVETPS). V skladu z določili zakona na tej strani objavljamo podatke o javnih naročilih, ki jih izvajamo.

Dne 17. 4. 2014 so pričele veljati spremembe Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 51/06 ZDIJZ-UPB-2, 117/06 - ZDavP-2 in 23/14 ZDIJZ-C). V skladu z 11. in 12. odstavkom 10.a člena ZDIJZ družba TE Brestanica kot zavezanec za dostop do informacij javnega značaja na svojih spletnih straneh objavlja določene podatke o sklenjenih pravnih poslih ter organu zastopanja in nadzora.

Za posredovanje informacij javnega značaja bo TE Brestanica prosilcem zaračunala stroške posredovanja v skladu s Stroškovnikom posredovanja IJZ (stroškovnik je trenutno v postopku potrditve na pristojnem ministrstvu).

Osebe v TE Brestanica, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja:

Nataša Jakoš
tel. št.: 07 48 16 111
e-naslov: natasa.jakos@teb.si

Nina Ribič
te. št.: 07 48 16 111

e-naslov: nina.ribic@teb.si

Kontakt