Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica
(07) 481 60 00
(07) 492 22 62
EN

IJZ

TE Brestanica je po Zakonu o javnem naročanju (ZJN-3) naročnik na infrastrukturnem področju. V skladu z določili zakona na tej strani objavljamo podatke o javnih naročilih, ki jih izvajamo.

V skladu z Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) TE Brestanica kot zavezanec za dostop do informacij javnega značaja na svojih spletnih straneh objavlja določene podatke o sklenjenih pravnih poslih ter organu zastopanja.

Za posredovanje informacij javnega značaja bo TE Brestanica prosilcem zaračunala stroške posredovanja v skladu s Stroškovnikom posredovanja IJZ (stroškovnik je trenutno v postopku potrditve na pristojnem ministrstvu).

Osebi v TE Brestanica, pristojni za posredovanje informacij javnega značaja:


Nataša Glas
tel. št.: 07 48 16 111
e-naslov: natasa.glas@teb.si

Nina Ribič
te. št.: 07 48 16 111
e-naslov: nina.ribic@teb.si

Kontakt