Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica
(07) 481 60 00
(07) 492 22 62
EN

Objave po priporočilih, pričakovanjih in kodeksu SDH


Na osnovi 4. poglavja Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga (SDH), Ljubljana, marec 2018, objavljamo podatek o realiziranem izplačilu regresa za letni dopust za leto 2022.
Skladno z določbami 131. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur. List RS št. 21/2013 in sprem.), 72. člena Kolektivne pogodbe elektrogospodarstva Slovenije in 126. člena Podjetniške kolektivne pogodbe je družba TEB d. o. o. regres za letni dopust za leto 2022 dne 14. 4. 2022 izplačala 100 zaposlenim v skupni višini 208.146,87 EUR, 15. 12. 2022 pa še 7 zaposlenim v skupni višini 9.084,70 EUR. 

Kolektivna pogodba elektrogospodarstva Slovenije je objavljena tukaj

Skupne vrednosti poslov v letu 2022
Vrsta posla Skupna vrednost posla
podjemne pogodbe 0,00
sponzorstva 3.700,00
donacije 51.690,00
druge intelektualne storitve 125.441,59

Kontakt