Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica
(07) 481 60 00
(07) 492 22 62
EN

Objave po priporočilih, pričakovanjih in kodeksu SDH


Na osnovi 4. poglavja Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga (SDH), Ljubljana, marec 2018, objavljamo podatek o realiziranem izplačilu regresa za letni dopust za leto 2023.
Skladno z določbami 131. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur. List RS št. 21/2013 in sprem.), 72. člena Kolektivne pogodbe elektrogospodarstva Slovenije in 126. člena Podjetniške kolektivne pogodbe je družba TEB d. o. o. regres za letni dopust za leto 2023 dne 21. 4. 2023 izplačala 92 zaposlenim v celoti in 17 zaposlenim sorazmerni del v skupni višini 228.789,52 EUR, 11. 12. 2023 pa še 10 zaposlenim sorazmerni del v skupni višini 7.766,07 EUR. 

Kolektivna pogodba elektrogospodarstva Slovenije je objavljena tukaj. V Termoelektrarni Brestanica pa velja tudi Podjetniška kolektivna pogodba in je interne narave, saj ureja določena področja, specifična za našo družbo.
 

Skupne vrednosti poslov v letu 2023
Vrsta posla Skupna vrednost posla
podjemne pogodbe 0,00
sponzorstva 2.850,00
donacije 79.246,86
druge intelektualne storitve 63.267,68

Kontakt