Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica
(07) 481 60 00
(07) 492 22 62
EN

Objave po priporočilih, pričakovanjih in kodeksu SDH


Na osnovi 4. poglavja Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga (SDH), Ljubljana, marec 2018, objavljamo podatek o realiziranem izplačilu regresa za letni dopust za leto 2020.
Skladno z določbami  131. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur. List RS št. 21/2013 in sprem.) in 126. člena Podjetniške kolektivne pogodbe je družba TEB d. o. o. regres za letni dopust za leto 2020 dne 24. 4. 2020 izplačala 105 zaposlenim v skupini višini 208.955,50 EUR.

Skupne vrednosti poslov v letu 2019
Vrsta posla Skupna vrednost posla
podjemne pogodbe 0,00
sponzorstva 5.100,00
donacije 47.110,00
druge intelektualne storitve 90.685,83

Kontakt