Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica
(07) 481 60 00
(07) 492 22 62
EN

Organ zastopanja in nadzora

Leto 2016

 

 Vrsta zastopnika


Direktor
 

Dogovorjena višina mesečnih prejemkov in
odpravnine 

Skupna višina neto izplačanih prejemkov v letu 2016
 Tomislav Malgaj
 mesečni prejemek - 3-kratnik povprečne bruto plače v skupini GEN energija v preteklem letu
 odpravnina - 6 osnovnih bruto plač, določenih na podlagi  povprečja njegovih zadnjih treh izplačanih plač pred razrešitvijo
65.391,87 

 

Organ nadzora

Nadzorni svet Določena višina prejemkov 

Skupna višina neto izplačanih prejemkov v letu

2016

Jože Špiler - predsednik Sejnina* - 200,00 EUR / za korespondenčno sejo 80% sejnine
 
 Opravljanje funckije - 8.200,00 EUR letno in doplačilo v višini 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana (izplačilo za opravčljanje funkcije se od novembra 2015 na podlagi sklepa družbenika ne izplačuje)
 
 2.594,56 EUR
Nikola Galeša - namestnik predsednika (prenehanje funkcije 31. 7. 2016)

Sejnina* - 200,00 EUR / za korespondenčno sejo 80% sejnine

 

Opravljanje funckije - 8.200,00 EUR letno in doplačilo v višini 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana (izplačilo za opravljanje funkcije se od novembra 2015 na podlagi sklepa družbenika ne izplačuje)

 

1.063,74 EUR
Primož Stropnik - namestnik predsednika (nastop funkcije 1. 8. 2016)

Sejnina* - 200,00 EUR / za korespondenčno sejo 80% sejnine

 

Opravljanje funckije - 8.200,00 EUR letno in doplačilo v višini 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana (izplačilo za opravljanje funkcije se od novembra 2015 na podlagi sklepa družbenika ne izplačuje)

 

733,08 EUR 
Roman Pleterski - član

Sejnina* - 200,00 EUR / za korespondenčno sejo 80% sejnine

 

Opravljanje funckije - 8.200,00 EUR letno in doplačilo v višini 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana (izplačilo za opravljanje funkcije se od novembra 2015 na podlagi sklepa družbenika ne izplačuje)

 

1.966,63 EUR 

*Posamezni član je v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejnin, vse dokler skupni znesek sejnin ne doseže vrednosti 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije.

Kontakt