Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica
(07) 481 60 00
(07) 492 22 62
EN

Pravni posli

2020    2019    2018    2017   
Vrsta posla Pogodbeni partner Pogodbena vrednost (EUR brez DDV) Datum sklenitve in trajanje
Donacija Kulturno društvo Pihalni orkester Krško, Kolodvorska ulica 2, 8270 Krško 200,00 28.01.2020
Donacija Odbojkarsko društvo Brestanica, Na Dorcu 15, 8280 Brestanica 200,00 28.01.2020
Donacija Strelsko društvo Marok Sevnica, Kvedrova ulica 30a, 8290 Sevnica 100,00 28.01.2020
Donacija Avto moto društvo Krško, Cesta krških žrtev 130/c, 8270 Krško 1.500,00 28.01.2020
Donacija KUD Poklek, Poklek nad Blanco 2, 8283 Blanca 70,00 28.01.2020
Davčno svetovanje Simič &Partnerji d.o.o., Parmova ulica 53 , Ljubljana 1.000,00 07.01.2020
Donacija Zveza slovenskih društev za boj proti raku, Trubarjeva 76 a, 1000 Ljubljana 70,00 20.01.2020
Donacija Turistično društvo Senovo, Titova cesta 98, 8281 Senovo 200,00 20.01.2020
Donacija Zavod Lukec, Bohoričeva 19, 8270 Krško 150,00 20.01.2020
Donacija Osnovna šola Leskovec pri Krškem, Pionirska cesta 4, 8273 Leskovec pri Krškem 70,00 20.01.2020
Donacija Športno društvo Orlica Pišece, Pišece 13, 8255 Pišece 500,00 20.01.2020
Donacija Območno združenje Rdečega križa Krško, CKŽ 30, 8270 Krško 70,00 16.01.2020
Donacija Športno društvo GORNIKI, Cankarjeva cesta 63, 8281 Senovo 800,00 16.01.2020
Donacija Združenje planinskih vodnikov Slovenije, Alojza Rabiča 41, 4821 Mojstrana 1.000,00 16.01.2020
Donacija ND Posavje Krško, CKŽ 105, 8270 Krško 200,00 16.01.2020
Donacija Zveza prijateljev mladine Krško, CKŽ 57, 8270 Krško 100,00 10.01.2020
Donacija Športno društvo Termoelektrarne Brestanica, Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica 12.000,00 10.01.2020
Donacija Osnovna šola Adama Bohoriča Brestanica, Šolski sklad, Šolska cesta 29, 8280 Brestanica 200,00 10.01.2020

Kontakt