Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica
(07) 481 60 00
(07) 492 22 62
EN

Pravni posli

2020    2019    2018    2017   
Vrsta posla Pogodbeni partner Pogodbena vrednost (EUR brez DDV) Datum sklenitve in trajanje
Donacija Kulturno društvo KAPELE, MoPZ Kapele, Podvinje 31, 8258 Kapele 150,00 03.04.2020
Donacija Kulturno društvo PIHALNI ORKESTER KAPELE, Kapele 20, 8258 Kapele 200,00 03.04.2020
Donacija Prostovoljno gasilsko društvo Radeče, Titova 16, 1433 Radeče 700,00 13.03.2020
Donacija Prostovoljno gasilsko društvo Kostanjevica na Krki, Ljubljanska cesta 7a, 8311 Kostanjevica na Krki 70,00 13.03.2020
Donacija Kulturno društvo Godba »BLANŠKI VINOGRADNIKI«, Blanca 25, 8283 Blanca 100,00 13.03.2020
Letno poročilo o hrupu Elektroinštitut Milan Vidmar, Hajdrihova 2, Ljubljana 1.560,00 03.02.2020
Donacija Turistično društvo Brestanica, Cesta izgnancev 3, 8280 Brestanica 1.000,00 03.03.2020
Donacija KLUB RG RITEM, Bukošek 29, 8250 Brežice 50,00 03.03.2020
Donacija IPOON Sevnica, p. p. 120, 8290 Sevnica 300,00 03.03.2020
Donacija Badminton klub Pišece, Pišece 13, 8255 Pišece 70,00 25.02.2020
Donacija Rokometni klub Krško, Cesta krških žrtev 131, 8270 Krško 1.000,00 25.02.2020
Donacija ND Posavje Krško, Cesta krških žrtev 105, 8270 Krško 500,00 25.02.2020
Donacija Rokometni ženski Klub Zagorje, Cesta 9. avgusta 44, 1410 Zagorje 700,00 25.02.2020
Donacija Posavski alpinistični klub, Cesta krških žrtev 105, 8270 Krško 1.000,00 25.02.2020
Donacija Prostovoljno industrijsko gasilsko društvo Termoelektrarne Brestanica, Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica 5.000,00 25.02.2020
Donacija KO ZB za vrednote NOB Senovo, Titova cesta 106, 8281 Senovo 70,00 25.02.2020
Donacija Rokometni klub Sevnica, Trg svobode 42, 8290 Sevnica 100,00 25.02.2020
Prevajalske storitve Asterix d.o.o., Efenkova cesta 61, Velenje 256,00 05.02.2020
Donacija Društvo energetikov Termoelektrarne Brestanica, Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica 7.000,00 12.02.2020
Donacija Združenje borcev za vrednote NOB Krajevna organizacija Brestanica, Cesta na Ribnik 33, 8280 Brestanica 100,00 12.02.2020
Donacija Zavod »grajsko lutkovno gledališče« Sevnica, Prešernova ulica 5, 8290 Sevnica 70,00 12.02.2020
Donacija Kulturno društvo Pihalni orkester Krško, Kolodvorska ulica 2, 8270 Krško 200,00 28.01.2020
Donacija Odbojkarsko društvo Brestanica, Na Dorcu 15, 8280 Brestanica 200,00 28.01.2020
Donacija Strelsko društvo Marok Sevnica, Kvedrova ulica 30a, 8290 Sevnica 100,00 28.01.2020
Donacija Avto moto društvo Krško, Cesta krških žrtev 130/c, 8270 Krško 1.500,00 28.01.2020
Donacija KUD Poklek, Poklek nad Blanco 2, 8283 Blanca 70,00 28.01.2020
Davčno svetovanje Simič &Partnerji d.o.o., Parmova ulica 53 , Ljubljana 1.000,00 07.01.2020
Donacija Zveza slovenskih društev za boj proti raku, Trubarjeva 76 a, 1000 Ljubljana 70,00 20.01.2020
Donacija Turistično društvo Senovo, Titova cesta 98, 8281 Senovo 200,00 20.01.2020
Donacija Zavod Lukec, Bohoričeva 19, 8270 Krško 150,00 20.01.2020
Donacija Osnovna šola Leskovec pri Krškem, Pionirska cesta 4, 8273 Leskovec pri Krškem 70,00 20.01.2020
Donacija Športno društvo Orlica Pišece, Pišece 13, 8255 Pišece 500,00 20.01.2020
Donacija Območno združenje Rdečega križa Krško, CKŽ 30, 8270 Krško 70,00 16.01.2020
Donacija Športno društvo GORNIKI, Cankarjeva cesta 63, 8281 Senovo 800,00 16.01.2020
Donacija Združenje planinskih vodnikov Slovenije, Alojza Rabiča 41, 4821 Mojstrana 1.000,00 16.01.2020
Donacija ND Posavje Krško, CKŽ 105, 8270 Krško 200,00 16.01.2020
Donacija Zveza prijateljev mladine Krško, CKŽ 57, 8270 Krško 100,00 10.01.2020
Donacija Športno društvo Termoelektrarne Brestanica, Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica 12.000,00 10.01.2020
Donacija Osnovna šola Adama Bohoriča Brestanica, Šolski sklad, Šolska cesta 29, 8280 Brestanica 200,00 10.01.2020

Kontakt