Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica
(07) 481 60 00
(07) 492 22 62
EN

Pravni posli

2023    2022    2021    2020   
Vrsta posla Pogodbeni partner Pogodbena vrednost (EUR brez DDV) Datum sklenitve in trajanje
Donacija Rokometni klub Krško, Cesta krških žrtev 131, 8270 Krško 700.00 22.09.2023
Donacija Društvo ledvičnih in dializnih bolnikov Celje, Oblakova 5, 3000 Celje 1.000,00 22.09.2023
Donacija Prostovoljno gasilsko društvo Leskovec pri Krškem, Ulica 11. novembra 24, 8273 Leskovec pri Krškem 500,00 22.09.2023
Donacija OŠ Artiče, Artiče 39, 8253 Artiče 70,00 15.09.2023
Donacija Nogometni klub Krško Posavje, Cesta krških žrtev 130, 8270 Krško 700,00 15.09.2023
Donacija OŠ Artiče, Artiče 39, 8253 Artiče 70,00 08.09.2023
Donacija Kozjanski park, Podsreda 45, 3257 Podsreda 100,00 08.09.2023
Donacija HDD Sij Acroni Jesenice, Ledarska ulica 4, 4270 Jesenice 2.000,00 08.09.2023
Donacija Sindikat delavcev dejavnosti energetike Slovenije, Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana 1.000,00 31.08.2023
Intelektualna storitev Foto Colarič, Bošjan Colarič, Cesta prvih borcev 6, Brestanica 1.276,00 15.04.2023
Intelektualna storitev PMOexpert, Gregor Androjna s.p., Ribniki 36 , Sevnica 900,00 31.03.2023
Intelektualna storitev BIRO PNS, Rok Rostohar, s.p. Golek 4 Krško 147,50 26.04.2023
Donacija Rekreativno kolesarsko društvo Krško, Sovretova ulica 31a, 8270 Krško 200,00 07.08.2023
Donacija Teniški klub Brežice, Kajuhova ulica 13, 8250 Brežice 500,00 04.08.2023
Donacija Prostovoljno gasilsko društvo Gora, Gora 31, 8270 Krško 200,00 04.08.2023
Donacija Prostovoljno gasilsko društvo Krško, Bohoričeva ulica 14, 8270 Krško 100,00 28.07.2023
Donacija Zdravstveni dom Krško, Center za krepitev zdravja, Cesta krških žrtev 132c, 8270 Krško 1.500,00 26.07.2023
Donacija Pokrajinska zveza društev upokojencev Posavje, Cesta 4. julija 57, 8270 Krško 70,00 11.07.2023
Donacija Športno društvo TEB, Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica 7.600,00 11.07.2023
Donacija Prostovoljno gasilsko društvo BREG, Šentjur na Polju 18a, 1434 Loka pri Zidanem mostu 100,00 16.06.2023
Donacija Turistično društvo Lovrenc Raka, Raka 40, 8274 Raka 250,00 16.06.2023
Donacija Turistično društvo Pišece, Pišece 27, 8255 Pišece 150,00 09.06.2023
Donacija Kulturno umetniško društvo Sonc, Cesta za gradom 4a, 1433 Radeče 800,00 09.06.2023
Donacija Občina Radeče, Ul. Milana Majcna 1, 1433 Radeče 1.200,00 09.06.2023
Donacija Plesni klub Samba Pa Ti, Trg Franca Fakina 4, 1420 Trbovlje 500,00 02.06.2023
Donacija Prostovoljno gasilsko društvo Rožno, Rožno 62, 8280 Brestanica 100,00 02.06.2023
Donacija Športno društvo Plavalček, Ulica Anke Salmičeve 8b, 8273 Leskovec pri Krškem 100,00 02.06.2023
Donacija Športno društvo Skupine Premogovnik Velenje, Partizanska 78, 3320 Velenje 5.000,00 25.05.2023
Donacija Plesno društvo IMANI Brežice, Opekarska ulica 10, 8250 Brežice 70,00 25.05.2023
Donacija Gimnazija Brežice, Trg izgnancev 14, 8250 Brežice 300,00 25.05.2023
Donacija Združenje planinskih vodnikov Slovenije, Trg 19a, 8280 Brestanica 1.000,00 25.05.2023
Donacija Plavalni klub Celulozar Krško, CKŽ 130, 8270 Krško 100,00 19.05.2023
Donacija Prostovoljno gasilsko društvo Bizeljsko, Bizeljska cesta 47, 8259 Bizeljsko 70,00 19.05.2023
Donacija Prostovoljno gasilsko društvo Senovo, Titova cesta 95, 8281 Senovo 150,00 19.05.2023
Donacija Kulturno društvo BIG BAND Sevnica, Florjanska ulica 130, 8290 Sevnica 1.100,00 12.05.2023
Donacija Teniški klub Krško, Cesta krških žrtev 130b, 8270 Krško 250,00 12.05.2023
Donacija Osnovna šola dr. Jožeta Toporišiča Dobova, Kapelska cesta 25, 8257 Dobova 100,00 12.05.2023
Donacija Društvo upokojencev Krško, Cesta 4. julija 57, 8270 Krško 100,00 12.05.2023
Donacija Varstveno delovni center Krško-Leskovec, Ul. Staneta Žagarja 4, 8273 Leskovec pri Krškem 100,00 12.05.2023
Donacija OŠ XIV. divizije Senovo, Trg XIV. divizije 3, 8281 Senovo 400,00 12.05.2023
Donacija Osnovna šola Adama Bohoriča Brestanica, Šolska cesta 29, 8280 Brestanica 100,00 18.04.2023
Donacija Zveza Sožitje, Samova 9, 1000 Ljubljana 100,00 06.04.2023
Donacija Klub sinhronega plavanja Krško, Partizanska pot 6a, 8270 Krško 100,00 06.04.2023
Donacija Prostovoljno industrijsko gasilsko društvo Termoelektrarna Brestanica, Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica 7.000,00 31.03.2023
Donacija Osnovna šola Blanca, Šolski sklad, Blanca 13, 8283 Blanca 100,00 30.03.2023
Donacija Prostovoljno gasilsko društvo Brestanica, Cesta prvih borcev2a, 8280 Brestanica 500,00 30.03.2023
Donacija Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Krško, CKŽ 30, 8270 Krško 150,00 24.03.2023
Donacija Mešani pevski zbor Društva upokojencev Senovo, Titova cesta 99, 8281 Senovo 50,00 24.03.2023
Donacija Odbojkarsko društvo Brestanica, Cesta prvih borcev 12, 8280 Brestanica 500,00 17.03.2023
Donacija Zavod Lukec, Bohoričeva 19, 8270 Krško 150,00 17.03.2023
Donacija Slovenska fundacija za UNICEF, Pavšičeva 1, 1000 Ljubljana 100,00 10.03.2023
Donacija Turistično društvo Senovo, Titova cesta 98, 8281 Senovo 150,00 10.03.2023
Donacija Športno društvo Šentjanž, Šentjanž 22, 8297 Šentjanž 150,00 10.03.2023
Donacija OZARA Slovenija, Enota Brežice, Prešernova cesta 13, 8250 Brežice 100,00 10.03.2023
Donacija Kajak kanu Krško, Rozmanova ulica 7, 8270 Krško 70,00 10.03.2023
Donacija Osnovna šola Ane Gale Sevnica, Cesta na Dobravo 28, 8290 Sevnica 100,00 10.03.2023
Donacija PGD Veliki Kamen 13a, 8282 Koprivnica 3.000,00 10.03.2023
Donacija Zveza prijateljev mladine Krško, Cesta krških žrtev 57, 8270 Krško 70,00 10.03.2023
Intelektualna storitev Eneriz Mirt Martelanc, Hajdrihova ulica 13, Ljubljana 549,37 25.01.2023
Intelektualna storitev Proctor d.o.o. Stane Hribar, Ljubljanska cesta 97 Šmarje Sap 671,00 25.01.2023
Intelektualna storitev EL-AS Ivo Blaževič, Kosovelova 4b, Sežana 671,00 25.01.2023
Donacija Evro-atlantski svet Slovenije, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana 600,00 03.03.2023
Donacija Prostovoljno gasilsko društvo Brestanica, Cesta prvih borcev 2a, 8280 Brestanica 500,00 03.03.2023
Donacija Avto moto društvo Krško, Cesta krških žrtev 130c, 8270 Krško 1.200,00 03.03.2023
Donacija Fundacija CTNNB1, Dalmatinova 5, 1000 Ljubljana 150,00 03.03.2023
Donacija PGD Veliki Kamen 13a, 8282 Koprivnica 150,00 03.03.2023
Donacija KO ZB za vrednote NOB Senovo, Titova cesta 106, 8281 Senovo 100,00 03.03.2023
Donacija Rokometni klub Brežice, Černelčeva cesta 10, 8250 Brežice 400,00 24.02.2023
Donacija Društvo rdeči noski, Vojkova cesta 4, 1000 Ljubljana 70,00 24.02.2023
Donacija Združenje borcev za vrednote NOB, Krajevna organizacija Brestanica, 8280 Brestanica 200,00 24.02.2023
Donacija Čebelarska zveza Krško, Lapajnetova ulica 10 70,00 24.02.2023
Donacija IPPON Društvo borilni veščin, p. p. 120, 8290 Sevnica 300,00 10.02.2023
Donacija Športno društvo Orlica Pišece, Pišece 13, 8255 Pišece 700,00 10.02.2023
Donacija Območni policijski sindikat Posavje, Cesta krških žrtev 55a, 8270 Krško 250,00 10.02.2023
Donacija Kulturno društvo Pihalni orkester Krško, Kolodvorska ulica 2, 8270 Krško 200,00 10.02.2023
Donacija Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka, Ulica 25. maja 2a, 2250 Ptuj 200,00 10.02.2023
Donacija Rdeči križ Slovenije, Območno združenje Šmarje pri Jelšah, Celjska cesta 6, 3240 Šmarje pri Jelšah 70,00 03.02.2023
Donacija Društvo energetikov Termoelektrarne Brestanica, Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica 4.000,00 03.02.2023
Donacija Turistično društvo Natura 2020, Ulica Ruške čete 3, 2342 Ruše 100,00 03.02.2023
Donacija Karate klub Brežice, Trg izgnancev 1a, 8250 Brežice 150,00 03.02.2023
Donacija Osnovna šola Adama Bohoriča Brestanica, Šolska cesta 29, 8280 Brestanica 300,00 25.01.2023
Donacija Prostovoljno gasilsko društvo Trnovec, Trnovec 3a, 8292 Zabukovje 100,00 13.01.2023
Donacija Delavsko kulturno društvo Svoboda Senovo, Titova cesta 97, 8281 Senovo 500,00 13.01.2023
Donacija Odbojkarsko društvo Brestanica, Na Dorcu 15, 8280 Brestanica 300,00 13.01.2023
Donacija Klub borilnih veščin FIGHT CLUB SHONY, Savska pot 8, 8250 Brežice 500,00 06.01.2023

Kontakt