Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica
(07) 481 60 00
(07) 492 22 62
EN

Pravni posli

2021    2020    2019    2018   
Vrsta posla Pogodbeni partner Pogodbena vrednost (EUR brez DDV) Datum sklenitve in trajanje
Notarske storitve Notar Boris Pavlin, CKŽ 9, Krško 4,88 05.01.2018
Revidiranje letnih RI Ernst &Young d.o.o., Dunajska cesta 111, Ljubljana 3.420,00 21.09.2018
Donacija Osnovna šola Adama Bohoriča Brestanica, Šolska cesta 29, 8280 Brestanica 300,00 13.12.2018
Donacija Gimnazija Brežice, Trg izgnancev 14, 8250 Brežice 300,00 30.11.2018
Donacija Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško, Šolska 1, 8270 Krško 150,00 30.11.2018
Donacija Društvo za pomoč ljudem v stiski ZMAGOVITA POT, Cesta 4. julija 62 b, 8270 Krško 70,00 06.11.2018
Donacija Društvo upokojencev Brestanica, Cesta prvih borcev 12, 8280 Brestanica 70,00 10.10.2018
Donacija ŠK Triglav Krško, Hočevarjev trg 1, 8270 Krško 100,00 10.10.2018
Donacija PGD Pišece, Pišece 27 a, 8255 Pišece 150,00 10.10.2018
Donacija OŠ Leskovec, 9. razred, zgodovinski vikend, Pionirska cesta 4, 8723 Leskovec pri Krškem 50,00 10.10.2018
Svetovalne storitve Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti Ljubljana, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana 4.500,00 21.08.2018
Donacija Zveza prijateljev mladine Moste-Polje, Proletarska cesta 1, 1000 Ljubljana 100,00 20.08.2018
Donacija Kajak kanu klub Krško, Rozmanova ulica 7, 8270 Krško 100,00 17.08.2018
Donacija DKD Svoboda Senovo, Titova 78, 8281 Senovo 200,00 17.08.2018
Donacija Rekreativno kolesarsko društvo Krško, Cesta 4. julija 38 a, 8270 Krško 300,00 03.08.2018
Donacija Ribiška družina Brestanica – Krško, Raztez 1 a, 8280 Brestanica 100,00 01.08.2018
Donacija Prostovoljno gasilsko društvo Veliki Kamen, Veliki Kamen 13 a, 8282 Koprivnica 150,00 01.08.2018
Donacija Športno društvo GORA, Gora 31, 8270 Krško 50,00 18.07.2018
Donacija Kulturno društvo Pišece za Spodnje Podgorje pri Pišecah, Pišece 34, 8255 Pišece 200,00 18.07.2018
Donacija Osnovna šola Bistrica ob Sotli, Bistrica ob Sotli 63 a, 3256 Bistrica ob Sotli 100,00 11.07.2018
Donacija Kulturno društvo Prevorje, Lopaca 10, 3262 Prevorje 50,00 11.07.2018
Donacija Potapljaško društvo Krško, Rozmanova ulica 34, 8270 Krško 100,00 11.07.2018
Donacija Posavski muzej Brežice, Cesta prvih borcev 1, 8250 Brežice 100,00 11.07.2018
Donacija Gimnazija Brežice, Trg izgnancev 14, 8250 Brežice 200,00 11.07.2018
Donacija Osnovna šola XIV. divizije Senovo, Trg XIV. divizije 3, 8281 Senovo 200,00 11.07.2018
Donacija ŠD Veliki Podlog, Veliki Podlog 60, 8273 Leskovec pri Krškem 100,00 11.07.2018
Donacija Slovenska fundacija za UNICEF, Pavšičeva ulica 1, 1000 Ljubljana 24,00 11.07.2018
Donacija Društvo izgnancev, KO Rajhenburg, 8280 Brestanica 150,00 11.07.2018
Donacija PGD Senovo, Titova cesta 95, 8281 Senovo 200,00 11.07.2018
Donacija Prostovoljno gasilsko društvo Veliki Trn, Mali Trn 18 a, 8270 Krško 100,00 11.07.2018
Donacija »SONČEK« Posavje, Ulica Mladinskih delovnih brigad 18, 8273 Leskovec pri Krškem 50,00 11.07.2018
Donacija ND Posavje Krško, CKŽ 130 a, Krško 300,00 03.07.2018
Donacija Sindikat Poklicne gasilske enote Krško, Tovarniška ulica 19, Krško 150,00 03.07.2018
Donacija BIG-BAND Krško, Na Resi 1, Krško 200,00 03.07.2018
Donacija Osnovna šola Koprivnica, Koprivnica 2, Koprivnica 200,00 03.07.2018
Donacija Prostovoljno gasilsko društvo Obrežje, Obrežje 32, Jesenice na Dolenjskem 50,00 03.07.2018
Donacija Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško, Šolska ulica 1, Krško 100,00 03.07.2018
Donacija Prostovoljno gasilsko društvo Brestanica, Cesta prvih borcev 2 a, Brestanica 400,00 03.07.2018
Donacija Planinsko društvo VIDEM KRŠKO, p.p. 293, Krško 300,00 03.07.2018
Donacija Osnovna šola Cerklje ob Krki, Cerklje ob Krki 3, Cerklje ob Krki 100,00 03.07.2018
Donacija Zdravstveni dom Krško, Cesta krških žrtev 132 c, Krško 200,00 03.07.2018
Donacija Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije, Jamova 39, Ljubljana 200,00 03.07.2018
Donacija Krajevna organizacija Rdečega križa Brestanica, Cesta prvih borcev 12, Brestanica 200,00 03.07.2018
Donacija Teniški klub Brestanica, Cesta v Log 2, Brestanica 200,00 03.07.2018
Donacija Turistično društvo Pišece, Pišece 27, Pišece 100,00 03.07.2018
Donacija Osnovna šola dr. Mihajla Rostoharja Krško, Cesta 4. julija 33, Krško 50,00 03.07.2018
Donacija Kulturno društvo Pihalni orkester Krško, Kolodvorska ulica 2, Krško 200,00 03.07.2018
Donacija Varstveno delovni center Krško Leskovec, Ulica Staneta Žagarja 4, Leskovcev pri Krškem 220,00 03.07.2018
Donacija Društvo upokojencev Brestanica, Cesta prvih borcev 12, Brestanica 150,00 03.07.2018
Donacija Turistično društvo Senovo, Titova cesta 98, Senovo 200,00 03.07.2018
Donacija Turistično društvo Brestanica, Cesta izgnancev 3, Brestanica 300,00 03.07.2018
Donacija Društvo upokojencev Krško, Cesta 4. julija 57, Krško 100,00 03.07.2018
Donacija Mešani pevski zbor VIVA, Trg Jožeta Toporišiča 3, Brežice 50,00 03.07.2018
Donacija Muzej novejše zgodovine, Enota Brestanica, Cesta izgnancev 3, Brestanica 200,00 03.07.2018
Donacija Godba Blanški vinogradniki, Blanca 25, 8283 Blanca 100,00 03.07.2018
Donacija Strelsko društvo Leskovec, Gasilska pot 4, 8273 Leskovec pri Krškem 300,00 18.06.2018
Donacija Krajevna skupnost mesta Krško, CKŽ 23, 8270 Krško 300,00 18.06.2018
Donacija Atletski klub Brežice, Gregorčičeva 9, 8250 Brežice 1.200,00 04.06.2018
Donacija KMN SEVNICA, Radna 18, 8294 Boštanj 300,00 28.05.2018
Donacija Območni policijski sindikat Posavje, Cesta krških žrtev 55 a, 8270 Krško 300,00 11.05.2018
Donacija Športno društvo Primož Kozmus, Šolska cesta 1, 8280 Brestanica 250,00 04.05.2018
Donacija Prostovoljno industrijsko gasilsko društvo TE Brestanica 5.000,00 24.04.2018
Donacija Šahovski klub Triglav Krško, Hočevarjev trg 1, 8270 Krško 300,00 12.04.2018
Donacija Osnovna šola Leskovec pri Krškem, Pionirska cesta 4, 8273 Leskovec pri Krškem 200,00 12.04.2018
Donacija Zveza prijateljev mladine Moste-Polje, Proletarska cesta 1, 1000 Ljubljana 100,00 20.03.2018
Donacija ND Posavje Krško, CKŽ 130 a, 8270 Krško 250,00 29.03.2018
Donacija Kulturno društvo Pihalni orkester Krško, Kolodvorska ulica 2, 8270 Krško 100,00 29.03.2018
Intelektualne storitve Bojan Kuzmič, Pekrska cesta 47, 2000 Maribor 965,00 25.01.2018
Intelektualne storitve PM partner, d.o.o., Cesta v Mestni log 88 a, 1000 Ljubljana 950,00 25.01.2018
Donacija Prostovoljno gasilsko društvo Brestanica, Cesta prvih borcev 2 a, 8280 Brestanica 300,00 09.03.2018
Donacija Prostovoljno gasilsko društvo Mali Kamen, Mali Kamen 66 a, 8281 Senovo 180,00 09.03.2018
Donacija Rokometni klub Krško, CKŽ 131, 8270 Krško 700,00 09.03.2018
Donacija Športno društvo Šentjanž, Šentjanž 22, 8297 Šentjanž 70,00 09.03.2018
Intelektualne storitve Sinergo S5 d.o.o., Industrijska cesta 2a, 5000 Nova Gorica 700,00 25.01.2018
Donacija Glasbena šola Krško, Kolodvorska ulica 2, 8270 Krško 100,00 28.02.2018
Donacija Društvo prijateljev mladine, Cesta prvih borcev 12, 8280 Brestanica 100,00 28.02.2018
Donacija Društvo borilnih veščin IPPON, p.p. 120, 8280 Sevnica 150,00 28.02.2018
Donacija Športno društvo Orlica Pišece, Pišece 13, 8255 Pišece 300,00 22.02.2018
Donacija Etnološko društvo Prforcenhaus, Ulica talcev 20, 8311 Kostanjevica na Krki 70,00 22.02.2018
Donacija Zdravstveni dom Krško, CKŽ 132 c, 8270 Krško 100,00 22.02.2018
Donacija PGD Župelevec, Župelevec 53 a, 8258 Kapele 70,00 22.02.2018
Donacija Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Krško, CKŽ 30, 8270 Krško 100,00 22.02.2018
Donacija Zveza prijateljev mladine Moste-Polje, Proletarska cesta 1, 1000 Ljubljana 100,00 20.02.2018
Donacija AMD Brežice, Cesta bratov Milavcev 12, 8250 Brežice 300,00 14.02.2018
Donacija Turistično društvo Bizeljsko, Bizeljska cesta 47, 8259 Bizeljsko 50,00 14.02.2018
Donacija Kulturno društvo Godba »BLANŠKI VINOGRADNIKI«, Blanca 25, 8283 Blanca 100,00 14.02.2018
Donacija Škofijska karitas, Muzejski trg 3, 3000 Celje 100,00 14.02.2018
Donacija Društvo energetikov Termoelektrarne Brestanica, Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica 4.000,00 14.02.2018
Donacija Posavski alpinistični klub, Cesta krških žrtev 105, 8270 Krško 800,00 12.02.2018
Donacija Zdravstveni dom Brežice, Černelčeva cesta 8, 8250 Brežice 150,00 12.02.2018
Donacija Badminton klub Pišece, Pišece 13, 8255 Pišece 70,00 12.02.2018
Donacija Društvo za varovanje maternega jezika, naravne in kulturne dediščine »Maks Pleteršnik«, Pišece 4, 8255 Pišece 500,00 12.02.2018
Donacija Združenje borcev za vrednote NOB, Krajevna organizacija Brestanica, Cesta na Ribnik 33, 8280 Brestanica 100,00 12.02.2018
Donacija Pevsko društvo NAŠA PESEM, Cesta na Ribnik 5b, 8280 Brestanica 100,00 12.02.2018
Donacija Kulturno društvo SVOBODA Brestanica, Cesta prvih borcev 12, 8280 Brestanica 1.000,00 12.02.2018
Donacija Društvo pravnikov Posavja, Cesta prvih borcev 48, 8250 Brežice 100,00 06.02.2018
Donacija Osnovna šola dr. Jožeta Toporišiča, Kapelska cesta 25, 8257 Dobova 70,00 06.02.2018
Donacija Združenje planinskih vodnikov Slovenije, Alojza Rabiča 41, 4281 Mojstrana 800,00 06.02.2018
Donacija Zveza prijateljev mladine Krško, Cesta krških žrtev 57, 8270 Krško 70,00 06.02.2018
Donacija Zveza prijateljev mladine Moste-Polje, Proletarska cesta 1, 1000 Ljubljana 100,00 20.01.2018
Donacija Športno društvo Termoelektrarne Brestanica, Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica 15.000,00 05.01.2018

Kontakt