Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica
(07) 481 60 00
(07) 492 22 62
EN

Pravni posli

2021    2020    2019    2018   
Vrsta posla Pogodbeni partner Pogodbena vrednost (EUR brez DDV) Datum sklenitve in trajanje
Svetovanje Tib storitve d. o. o., Šercerjeva cesta 17, Ilirska Bistrica 40,00 17.12.2019
Svetovanje Tib storitve d.o.o., Šercerjeva cesta 17, Ilirska Bistrica 40,00 17.12.2019
Svetovanje Tib storitve d.o.o., Šercerjeva cesta 17, Ilirska Bistrica 40,00 17.12.2019
Svetovanje Tib storitve d.o.o., Šercerjeva cesta 17, Ilirska Bistrica 17.12.2019
Svetovanje Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo 09.09.2019
Študija ELEK d.o.o. Koprska ulica 88, Ljubljana 14.10.2019
Svetovanje Tib storitve d.o.o. Šercerjeva cesta 17, Ilirska Bistrica 120,00 17.12.2019
Projekt DGD M projekt, Hrastinska pot 46, Brežice 3.200,00 17.06.2019
Svetovanje Tib storitve d.o.o. Šercerjeva cesta 17, Ilirska Bistrica 120,00 17.12.2019
Svetovanje Tib storitve 120,00 17.12.2019
Letno poročilo za ARSO Eurofins Erico Slovenija d.o.o., Koroška cesta 58, Velenje 300,00 28.11.2019
Aktuarski izračun Miver, Podjetniško in poslovno svetovanje d.o.o., Ilovka 10, Kranj 363,00 29.10.2019
Cenitev stanovanja BIRO PNS Rok Rostohar s.p., Golek 4, Krško 300,00 17.12.2019
Analiza inf. sistema AKSON d.o.o., Cesta v Gorice 1, Ljubljana 22.400,00 14.11.2019
Analiza ELEK d.o.o., Koprska ulica 88, Ljubljana 16.380,00 25.07.2019
Svetovanje Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva cesta 6, Ljubljana 3.105,00 09.09.2019
Merjenje OK OCR Primož Bitenc s.p., Pekrska cesta 53F, Maribor 1.292,27 08.08.2019
Strokovno mnenje EIMV, Hajdrihova 2, Ljubljana 1.960,00 07.11.2019
Donacija Kulturno društvo Pihalni orkester Kapele, Kapele 20, 8258 Kapele 50,00 30.12.2019
Donacija ŠD TIM 1, Raka 107, 8274 Raka 100,00 30.12.2019
Donacija Planinsko društvo Bohor Senovo, Titova 106, 8281 Senovo 50,00 30.12.2019
Donacija Šolski sklad ŠC Krško-Sevnica, Cesta krških žrtev 131, 8270 Krško 150,00 30.12.2019
Donacija Osnovna šola Adama Bohoriča Brestanica, Šolski sklad, Šolska cesta 29, 8280 Brestanica 100,00 30.12.2019
Donacija Policijsko veteransko društvo Sever Posavje, Cesta krških žrtev 55, 8270 Krško 70,00 30.12.2019
Donacija Strelski klub Senovo, SKS357, Trg rudarjev 3, 8281 Senovo 150,00 30.12.2019
Donacija Kulturno umetniško društvo POSAVJE PRIREDITVE, Cesta 4. julija 102, 8270 Krško 150,00 16.12.2019
Donacija Društvo »Materina dušica za otroke«, Pilštanj 17, 3261 Lesično 50,00 16.12.2019
Donacija Moško rokometno društvo DOBOVA, Kapelska cesta 25, 8257 Dobova 100,00 16.12.2019
Donacija Društvo za cerebralno paralizo SONČEK Posavje, Ulica Mladinskih delovnih brigad 18, 8273 Leskovec pri Krškem 150,00 16.12.2019
Donacija Big band Krško, Na Resi 1, 8270 Krško 150,00 12.11.2019
Donacija Unicef Slovenija, Pavšičeva ulica 1, 1000 Ljubljana 120,00 12.11.2019
Donacija Rokometni klub Sevnica, Trg svobode 42, 8290 Sevnica 100,00 12.11.2019
Donacija Gimnazija Brežice, Trg izgnancev 14, 8250 Brežice 200,00 12.11.2019
Donacija Društvo onkoloških bolnikov Slovenije, Poljanska cesta 14, 1000 Ljubljana, Skupina za samopomoč Krško 100,00 12.11.2019
Donacija PGD Senovo, Titova cesta 98, 8281 Senovo 200,00 12.11.2019
Donacija Zavod "Grajsko lutkovno gledališče", Prešernova ulica 5, 8290 Sevnica 100,00 12.11.2019
Donacija Društvo invalidov Sevnica, Glavni trg 34, 8290 Sevnica 50,00 12.11.2019
Donacija Kulturni dom Krško, Trg Matije Gubca 2, 8270 Krško 300,00 12.11.2019
Donacija Šolski center Krško-Sevnica, Cesta krških žrtev 131, 8270 Krško 500,00 12.11.2019
Donacija ŠK Triglav Krško, Hočevarjev trg 1, 8270 Krško 180,00 05.11.2019
Donacija Splošna bolnišnica Brežice, Černelčeva cesta 15, 8250 Brežice 3.000,00 05.11.2019
Donacija OŠ Raka, Raka 36, 8274 Raka 150,00 03.10.2019
Donacija Varstveno delovni center Krško-Leskovec, Ul. Staneta Žagarja 4, 8273 Leskovec pri Krškem 70,00 03.10.2019
Donacija Dobrodelno društvo Palčica pomagalčica in dobrodelni škratki, Glem 26, 6273 Marezige 300,00 03.10.2019
Donacija Združenje borcev za vrednote NOB Krško, CKŽ 30, 8270 Krško 150,00 25.09.2019
Donacija Posavsko in obsoteljsko društvo za boj proti raku, Černelčeva cesta 15, 8250 Brežice 70,00 25.09.2019
Donacija Rokometni ženski klub Zagorje, Cesta 9. avgusta 44, 1410 Zagorje 200,00 20.09.2019
Donacija Društvo upokojencev Krško, Cesta 4. julija 57, 8270 Krško 70,00 20.09.2019
Donacija Nogometni klub Brežice, Cesta bratov Milavcev 18, 8250 Brežice 100,00 20.09.2019
Donacija Nogometni klub Krško, Cesta krških žrtev 130 a, 8270 Krško 700,00 20.09.2019
Donacija Osnovna šola Leskovec pri Krškem, Pionirska cesta 4, 8273 Leskovec pri Krškem 70,00 20.09.2019
Donacija Športno društvo vadbe od A do Ž, Blatno 25 a, 8255 Pišece 150,00 28.08.2019
Donacija Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana 100,00 09.08.2019
Donacija Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Krško, CKŽ 30, 8270 Krško 300,00 26.07.2019
Donacija Športno društvo Primož Kozmus, Šolska cesta 1, 8280 Brestanica 250,00 26.07.2019
Donacija Rekreativno kolesarsko društvo Krško, Na Resi 2, 8270 Krško 200,00 26.07.2019
Donacija Ribiška družina Brestanica-Krško, Raztez 1a, 8280 Brestanica 100,00 26.07.2019
Donacija PGD Veliki Kamen, Veliki Kamen 13 a, 8282 Koprivnica 100,00 17.07.2019
Donacija Prostovoljno gasilsko društvo Breg, Šentjur na Polju 18 a, 1434 Loka pri Zidanem mostu 70,00 17.07.2019
Donacija Klub mažorete RAP, Šolska pot 7, 1433 Radeče 500,00 17.07.2019
Donacija ŠD Veliki Podlog, Veliki Podlog 60, 8273 Leskovec pri Krškem 70,00 17.07.2019
Donacija Šolski center Krško-Sevnica, Cesta krških žrtev 131, 8270 Krško 150,00 17.07.2019
Donacija Posavski muzej Brežice, Cesta prvih borcev 1, 8250 Brežice 100,00 19.06.2019
Donacija Krajevna skupnost mesta Krško, Cesta krških žrtev 23, 8270 Krško 200,00 19.06.2019
Donacija Klub posavskih študentov Krško, Cesta krških žrtev 105, 8270 Krško 70,00 03.06.2019
Donacija Društvo upokojencev Senovo, Titova cesta 99, 8281 Senovo 50,00 03.06.2019
Donacija Osnovna šola Bistrica ob Sotli, Bistrica ob Sotli 63 a, 3256 Bistrica ob Sotli 70,00 03.06.2019
Donacija Prostovoljno gasilsko društvo Spodnja Pohanca, Arnovo selo 25, 8253 Artiče 70,00 03.06.2019
Donacija Osnovna šola Adama Bohoriča Brestanica, Šolska cesta 29, 8280 Brestanica 300,00 03.06.2019
Donacija Osnovna šola XIV. divizije Senovo, Trg XIV. divizije 3, 8281 Senovo 100,00 03.06.2019
Donacija Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto 500,00 23.05.2019
Donacija UNICEF Slovenija, Pavšičeva ulica 1, 1000 Ljubljana 100,00 23.05.2019
Donacija Gimnazija Brežice, Trg izgnancev 14, 8250 Brežice 200,00 23.05.2019
Donacija Zveza prijateljev mladine Moste-Polje, Proletarska cesta 1, 1000 Ljubljana 20.05.2019
Donacija Kolesarska ekipa Sindikat poklicne gasilske enote Krško, Tovarniška ulica 19, 8270 Krško 300,00 17.05.2019
Donacija Triatlon klub Krško, Ulica 11. novembra 47, 8273 Leskovec pri Krškem 150,00 14.05.2019
Donacija Rokometni klub Krško, CKŽ 131, 8270 Krško 700,00 14.05.2019
Donacija Smučarski klub Zagorje, Alpska sekcija, p. p. 80, 1410 Zagorje 1.000,00 26.04.2019
Donacija Zveza prijateljev mladine Moste-Polje, Proletarska cesta 1, 1000 Ljubljana 100,00 23.04.2019
Donacija Planinsko društvo VIDEM Krško, p. p. 93, 8270 Krško 100,00 17.04.2019
Donacija Pevsko društvo NAŠA PESEM, Cesta na Ribnik 5 b, 8280 Brestanica 70,00 17.04.2019
Donacija Kulturno društvo Svoboda Brestanica, Cesta prvih borcev 12, 8280 Brestanica 1.000,00 17.04.2019
Donacija Kulturno društvo Prevorje, Lopaca 10, 3262 Prevorje 100,00 17.04.2019
Donacija Kulturno društvo Godba Blanški vinogradniki, Blanca 25, 8283 Blanca 150,00 04.04.2019
Donacija Spidvej klub Sven Cerjak, Šedem 21, 8281 Senovo 70,00 04.04.2019
Donacija Športno društvo Gorniki Brestanica, Cankarjeva cesta 63, 8281 Senovo 500,00 04.04.2019
Donacija Teniški klub Brestanica, Cesta v Log 2, 8280 Brestanica 100,00 04.04.2019
Donacija Strelsko društvo Leskovec, Gasilska pot 4, 8273 Leskovec pri Krškem 100,00 04.04.2019
Donacija Turistično društvo Senovo, Titova cesta 98, 8281 Senovo 100,00 20.02.2019
Donacija Plesni klub Lukec Brežice, Dečno selo 32, 8253 Artiče 100,00 20.02.2019
Donacija Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Krško, Cesta krških žrtev 30, 8270 Krško 100,00 20.02.2019
Donacija Osnovna šola Leskovec pri Krškem, Pionirska 4, 8273 Leskovec pri Krškem 250,00 20.02.2019
Donacija Posavski alpinistični klub, Cesta krških žrtev 105, 8270 Krško 800,00 20.02.2019
Donacija Šolski sklad ŠC Krško-Sevnica, Cesta krških žrtev 131, 8270 Krško 200,00 20.02.2019
Donacija Varstveno delovni center Krško-Leskovec, Ul. Staneta Žagarja 4, 8273 Leskovec pri Krškem 80,00 25.03.2019
Donacija Društvo SOŽITJE, Cesta 4. julija 40 a, 8270 Krško 150,00 25.03.2019
Donacija Športno društvo Dolenja vas, Spodnji Stari Grad 42 a, 8270 Krško 70,00 25.03.2019
Donacija Športno društvo Tekači KK, Cesta 4. julija 44, 8270 Krško 100,00 25.03.2019
Donacija Društvo upokojencev Brestanica, Cesta prvih borcev 12, 8280 Brestanica 100,00 25.03.2019
Donacija Krajevna organizacija Rdečega križa Brestanica, Cesta prvih borcev 12, 8280 Brestanica 70,00 25.03.2019
Donacija ND Posavje Krško, Cesta krških žrtev 105, 8270 Krško 500,00 21.03.2019
Sponzorstvo Center poslovne odličnosti Ekonomske fakultete, Kardeljeva ploščad 17, Ljubljana 1.000,00 13.02.2019
Sponzorstvo Klub posavskih študentov. Cesta krških žrtev 105, Krško 300,00 01.03.2019
Donacija Delavsko kulturno društvo Svoboda Senovo, Titova cesta 97, 8281 Senovo 100,00 12.03.2019
Donacija Društvo borilnih veščin IPPON Sevnica, p.p. 120, 8290 Sevnica 200,00 04.03.2019
Donacija Zdravstveni dom Krško, CKŽ 132 c, 8270 Krško 700,00 04.03.2019
Donacija Čebelarsko društvo Kostanjevica na Krki, Resljeva ulica 8, 8311 Kostanjevica na Krki 100,00 04.03.2019
Donacija Športno društvo Zdole, Zdole 56 a, 8272 Zdole 250,00 04.03.2019
Donacija Zveza prijateljev mladine Krško, Cesta krških žrtev 57, 8270 Krško 100,00 20.02.2019
Donacija KO ZB za vrednote NOB Senovo, Titova cesta 106, 8281 Senovo 70,00 07.02.2019
Donacija Badminton klub Pišece, Pišece 13, 8255 Pišece 100,00 07.02.2019
Donacija Športno društvo Orlica Pišece, Pišece 13, 8255 Pišece 400,00 07.02.2019
Donacija Odbojkarsko društvo Brestanica, Na Dorcu 15, 8280 Brestanica 300,00 07.02.2019
Donacija Združenje borcev za vrednote NOB, Krajevna organizacija Brestanica, Cesta na Ribnik 33, 8280 Brestanica 150,00 07.02.2019
Donacija Speedway klub Sremič, Sremič 8, 8270 Krško 250,00 07.02.2019
Donacija Glasbena šola Krško, Kolodvorska 2, 8270 Krško 250,00 07.02.2019
Donacija Zveza prijateljev mladine Krško, Cesta krških žrtev 57, 8270 Krško 100,00 07.02.2019
Donacija Društvo energetikov Termoelektrarne Brestanica, Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica 4.000,00 29.01.2019
Donacija Športno društvo Termoelektrarne Brestanica, Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica 12.000,00 15.01.2019
Donacija Združenje planinskih vodnikov Slovenije, Ulica Alojza Rabiča 41, 4281 Mojstrana 700,00 15.01.2019
Donacija Prostovoljno industrijsko gasilsko društvo TE Brestanica, Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica 5.000,00 15.01.2019

Kontakt