Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica
(07) 481 60 00
(07) 492 22 62
EN

Pravni posli

2021    2020    2019    2018   
Vrsta posla Pogodbeni partner Pogodbena vrednost (EUR brez DDV) Datum sklenitve in trajanje
Strokovna ocena hrupa EIMV, Hajdirhova 2, Ljubljana 5.760,00 14.12.2020
Raziskovalni projekt Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede 12.600,00 16.05.2020
Aktuarski izračun Miver, Podjetniško in poslovno svetovanje d.o.o. Ilovka 10, Kranj 363,00 14.10.2020
4K animacija Comprojekt, Obrtniška cesta 14, Trbovlje 29.440,00 13.10.2020
Svetovanje pri prehodu na ISO 45001 Prosvet- Jože Žunkovič, Meljska cesta 43, Maribor 2.160,00 11.11.2020
Analiza požarne varnosti Protr d.o.o., Gradnikova cesta 004 A, Radovljica 12.950,00 25.11.2020
Donacija Društvo za cerebralno paralizo SONČEK Posavje, Ulica mladinskih delovnih brigad 18, 8273 Leskovec pri Krškem 150,00 30.12.2020
Donacija Splošna bolnišnica Brežice, Černelčeva cesta 15, 8250 Brežice 3.000,00 24.12.2020
Donacija Odbojkarsko društvo Brestanica, Na Dorcu 15, 8280 Brestanica 300,00 24.12.2020
Donacija Medobčinsko društvo invalidov občin Litija in Šmartno pri Litiji, Parmova ulica 7, 1270 Litija 150,00 24.12.2020
Donacija Osnovna šola Adama Bohoriča, Šolska cesta 29, 8280 Brestanica 200,00 24.12.2020
Donacija Športno društvo Gorniki Brestanica, Cankarjeva cesta 63, 8281 Senovo 500,00 24.12.2020
Donacija Turistično društvo Brestanica, Cesta izgnancev 3, 8280 Brestanica 300,00 24.12.2020
Analiza in poročila Savaprojekt d.d., Cesta krških žrtev 59, Krško 1.400,00 20.11.2020
Donacija Zveza prijateljev mladine Slovenije, Dimičeva 9, 1000 Ljubljana 100,00 04.12.2020
Izdelava poročila Eurofins Erico Slovenija d.o.o., Koroška cesta 58, Velenje 6.050,00 13.10.2020
Donacija Društvo energetikov Termoelektrarne Brestanica, Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica 7.000,00 30.11.2020
Donacija Športno društvo Termoelektrarne Brestanica, Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica 12.000,00 30.11.2020
Donacija Prostovoljno industrijsko gasilsko društvo TE Brestanica, Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica 3.000,00 30.11.2020
Obratovalni monitoring Eurofins Erico Slovenija d.o.o., Koroška cesta 58, Velenje 380,00 13.10.2020
Obratovalni monitoring Eurofins Erico Slovenija d.o.o., Koroška cesta 58, Velenje 304,00 13.10.2020
Karta parcel GEOFOTO, Mariborska cesta 5, Slovenska Bistrica 512,00 26.10.2020
Raziskovalni projekt Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede 8.400,00 16.05.2020
Donacija Irma inštitut za raziskavo materialov in aplikacij, Špruha 18, 1236 Trzin 100,00 18.11.2020
Donacija Mažoretna zveza Slovenije, Šolska pot 7, 1433 Radeče 400,00 13.11.2020
Donacija Prostovoljno gasilsko društvo Krško, Bohoričeva ulica 14, 8270 Krško 150,00 23.10.2020
Donacija Osnovna šola Leskovec pri Krškem, Pionirska cesta 4, 8273 Leskovec pri Krškem, »za prvi razred Veliki Podlog« 250,00 20.10.2020
Strokovna ocena hrupa EIMV, Hajdrihova 2, Ljubljana 4.800,00 13.08.2020
Presoja sistema vodenja TUV SUD Sava d.o.o. Storžerska ulica 2, Ljubljana 5.708,99 14.09.2020
Donacija Lovska družina Videm ob Savi, Libna 2a, 8270 Krško 300,00 05.10.2020
Donacija Društvo diabetikov Posavje-Brežice, Trg izgnancev 12a, 8250 Brežice 100,00 05.10.2020
Donacija Ozara Slovenija, Enota Sevnica, Trg svobode 11, 8290 Sevnica 50,00 25.09.2020
Donacija Kulturni dom Krško, Trg Matije Gubca 2, 8270 Krško 300,00 25.09.2020
Donacija PGD Senovo, Titova cesta 95, 8281 Senovo 150,00 25.09.2020
Donacija Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Krško, CKŽ 30, 8270 Krško 100,00 25.09.2020
Donacija Društvo upokojencev Brestanica, Cesta prvih borcev 12, 8280 Brestanica 200,00 25.09.2020
Donacija Planinsko društvo Videm Krško, p. p. 293, 8270 Krško 200,00 25.09.2020
Donacija Društvo upokojencev Krško, Cesta 4. julija 57, 8270 Krško 150,00 21.09.2020
Donacija Klub borilnih veščin, Savska pot 8, 8250 Brežice 200,00 21.09.2020
Donacija Zdravstveni dom Krško, Cesta krških žrtev 132c, 8270 Krško 400,00 21.09.2020
Donacija Združenje Europa Donna Slovenija, Skupina Europa Donna Posavje, Vrazov trg 1, 1000 Ljubljana 100,00 21.09.2020
Donacija Prostovoljno gasilsko društvo Podsreda, Podsreda, 3257 Podsreda 50,00 21.09.2020
Donacija Osnovna šola Ane Gale, Cesta na Dobravo 28, 8290 Sevnica 100,00 18.09.2020
Donacija Ekonomska in trgovska šola Brežice, Bizeljska cesta 45, 8250 Brežice 150,00 18.09.2020
Donacija Društvo distrofikov Slovenije, Linhartova cesta 1, 1000 Ljubljana 50,00 18.09.2020
Donacija Gimnazija Brežice, Trg izgnancev 14, 8250 Brežice 200,00 18.09.2020
Donacija Strelsko društvo Leskovec, Gasilska pot 4, 8273 Leskovec pri Krškem 50,00 18.09.2020
Donacija Prostovoljno gasilsko društvo Breg, Šentjur na Polju 18a, 1434 Loka pri Zidanem mostu 150,00 18.09.2020
Priprava akta o poslovnem sodelovanju PM partner. D.o.o. Cesta v Mestni log 88 a, Ljubljana 1.200,00 18.06.2020
Prevajalske storitve Taia INT. D.o.o. Valjhunova ulica 11, Ljubljana 23,34 14.05.2020
Strokovno mnenje Eurofins Erico Slovenija d.o.o. Koroška cesta 58, Velenje 200,00 27.02.2020
Poročila TPG Bureau Veritas d.o.o. Linhartova c., Ljubljana 5.683,62 04.02.2020
Strokovna ocena EIMV, Hajdrihova 2, Ljubljana 4.800,00 27.02.2020
Donacija Kulturno društvo KAPELE, MoPZ Kapele, Podvinje 31, 8258 Kapele 150,00 03.04.2020
Donacija Kulturno društvo PIHALNI ORKESTER KAPELE, Kapele 20, 8258 Kapele 200,00 03.04.2020
Donacija Prostovoljno gasilsko društvo Radeče, Titova 16, 1433 Radeče 700,00 13.03.2020
Donacija Prostovoljno gasilsko društvo Kostanjevica na Krki, Ljubljanska cesta 7a, 8311 Kostanjevica na Krki 70,00 13.03.2020
Donacija Kulturno društvo Godba »BLANŠKI VINOGRADNIKI«, Blanca 25, 8283 Blanca 100,00 13.03.2020
Letno poročilo o hrupu Elektroinštitut Milan Vidmar, Hajdrihova 2, Ljubljana 1.560,00 03.02.2020
Donacija Turistično društvo Brestanica, Cesta izgnancev 3, 8280 Brestanica 1.000,00 03.03.2020
Donacija KLUB RG RITEM, Bukošek 29, 8250 Brežice 50,00 03.03.2020
Donacija IPOON Sevnica, p. p. 120, 8290 Sevnica 300,00 03.03.2020
Donacija Badminton klub Pišece, Pišece 13, 8255 Pišece 70,00 25.02.2020
Donacija Rokometni klub Krško, Cesta krških žrtev 131, 8270 Krško 1.000,00 25.02.2020
Donacija ND Posavje Krško, Cesta krških žrtev 105, 8270 Krško 500,00 25.02.2020
Donacija Rokometni ženski Klub Zagorje, Cesta 9. avgusta 44, 1410 Zagorje 700,00 25.02.2020
Donacija Posavski alpinistični klub, Cesta krških žrtev 105, 8270 Krško 1.000,00 25.02.2020
Donacija Prostovoljno industrijsko gasilsko društvo Termoelektrarne Brestanica, Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica 5.000,00 25.02.2020
Donacija KO ZB za vrednote NOB Senovo, Titova cesta 106, 8281 Senovo 70,00 25.02.2020
Donacija Rokometni klub Sevnica, Trg svobode 42, 8290 Sevnica 100,00 25.02.2020
Prevajalske storitve Asterix d.o.o., Efenkova cesta 61, Velenje 256,00 05.02.2020
Donacija Društvo energetikov Termoelektrarne Brestanica, Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica 7.000,00 12.02.2020
Donacija Združenje borcev za vrednote NOB Krajevna organizacija Brestanica, Cesta na Ribnik 33, 8280 Brestanica 100,00 12.02.2020
Donacija Zavod »grajsko lutkovno gledališče« Sevnica, Prešernova ulica 5, 8290 Sevnica 70,00 12.02.2020
Donacija Kulturno društvo Pihalni orkester Krško, Kolodvorska ulica 2, 8270 Krško 200,00 28.01.2020
Donacija Odbojkarsko društvo Brestanica, Na Dorcu 15, 8280 Brestanica 200,00 28.01.2020
Donacija Strelsko društvo Marok Sevnica, Kvedrova ulica 30a, 8290 Sevnica 100,00 28.01.2020
Donacija Avto moto društvo Krško, Cesta krških žrtev 130/c, 8270 Krško 1.500,00 28.01.2020
Donacija KUD Poklek, Poklek nad Blanco 2, 8283 Blanca 70,00 28.01.2020
Davčno svetovanje Simič &Partnerji d.o.o., Parmova ulica 53 , Ljubljana 1.000,00 07.01.2020
Donacija Zveza slovenskih društev za boj proti raku, Trubarjeva 76 a, 1000 Ljubljana 70,00 20.01.2020
Donacija Turistično društvo Senovo, Titova cesta 98, 8281 Senovo 200,00 20.01.2020
Donacija Zavod Lukec, Bohoričeva 19, 8270 Krško 150,00 20.01.2020
Donacija Osnovna šola Leskovec pri Krškem, Pionirska cesta 4, 8273 Leskovec pri Krškem 70,00 20.01.2020
Donacija Športno društvo Orlica Pišece, Pišece 13, 8255 Pišece 500,00 20.01.2020
Donacija Območno združenje Rdečega križa Krško, CKŽ 30, 8270 Krško 70,00 16.01.2020
Donacija Športno društvo GORNIKI, Cankarjeva cesta 63, 8281 Senovo 800,00 16.01.2020
Donacija Združenje planinskih vodnikov Slovenije, Alojza Rabiča 41, 4821 Mojstrana 1.000,00 16.01.2020
Donacija ND Posavje Krško, CKŽ 105, 8270 Krško 200,00 16.01.2020
Donacija Zveza prijateljev mladine Krško, CKŽ 57, 8270 Krško 100,00 10.01.2020
Donacija Športno društvo Termoelektrarne Brestanica, Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica 12.000,00 10.01.2020
Donacija Osnovna šola Adama Bohoriča Brestanica, Šolski sklad, Šolska cesta 29, 8280 Brestanica 200,00 10.01.2020

Kontakt