Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica
(07) 481 60 00
(07) 492 22 62
EN

Videonadzor

OBVESTILO POSAMEZNIKOM PO 13. ČLENU SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV (GDPR) GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV TER 76. ČLENU ZAKONA O VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
IZVAJANJE VIDEONADZORA NA OBMOČJU IN V PROSTORIH TEB d. o. o.

 1. Upravljavec zbirke osebnih podatkov 
Termoelektrarna Brestanica d. o. o., cesta prvih borcev 18, 8281 Brestanica
telefon: +386(0)7 48 16 111, elektronski naslov: info@teb.si, spletni naslov: www.teb.si 
 1. Odgovorna oseba za hranjenje posnetkov:
A. Grmšek, elektronski naslov: info@teb.si 
 1. Namen obdelave osebnih podatkov in pravna podlaga
Zaradi pregleda prehodov skozi varovana območja (območja z večjo nevarnostjo za zdravje in življenje), za pregled nad trenutno prisotnimi obiskovalci in delavci zunanjih izvajalcev ter druge namene zagotavljanja varnosti ljudi, varovanja premoženja in poslovne skrivnosti.
Osebni podatki se zbirajo zaradi izpolnitve zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca (točka c) prvega odstavka 6. člena GDPR). Interni akti: Sklep o uvedbi videonadzora, Izvajanje videonadzornega sistema.
 1. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov
Termoelektrarna Brestanica d. o. o., Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica. 
 1. Informacije o prenosu osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo
Osebni podatki se ne prenašajo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.
 1. Obdobje hrambe osebnih podatkov
Posnetki videonadzornega sistema se hranijo minimalno 21 dni od dneva nastanka oziroma najdlje 1 leto, nato se podatki samodejno izbrišejo, in sicer na način, ki onemogoča restavriranje brisanih podatkov. 
Vrste osebnih podatkov, ki se obdelujejo za ta namen: slika, datum in ura posnetka.
 1. Pravice posameznika
S pisno zahtevo, poslano na info@teb.si, lahko kadarkoli zahtevate uresničevanje pravic, ki jih posamezniku daje GDPR, člen 13(2), točka (b).
 1. Neobičajna nadaljnja obdelava
Upravljavec izvaja vpogled v živo sliko v prostorih recepcije, gasilcev in komandni sobi. Vpogled v živo sliko izvajajo za to pooblaščene osebe v skladu z dokumentom Izvajanje videonadzornega sistema. 
 1. Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu
Pritožbo lahko podate pri Informacijskem pooblaščencu na naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si, telefon: 01/230-97-30, spletna stran: www.ip-rs.si.
 1. Informacije o tem
Ali mora posameznik zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne posledice, če jih ne zagotovi: če ne želite obdelave vaših osebnih podatkov (posnetka vaše podobe), ne boste mogli vstopiti v prostore, kjer se izvaja videonadzor, saj ta poteka ves čas in brez izjem. 
 1. Informacije o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev
Ni avtomatiziranega sprejemanja odločitev.

Kontakt