Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica
(07) 481 60 00
(07) 492 22 62
EN

Novice

Glavnina opreme montirana

Objavljeno: 08.06.2017

Na področju izvedbe gradbenih del so bila sredi maja zaključena dela na objektu strojnice plinskega bloka in elektro objekta na vzhodni strani strojnice plinskega bloka. Trenutno se izvajajo gradbena dela na platoju transformatorjev in platoju hladilnih celic ter zemeljska dela za povezovalni plinovod.

V začetku maja so bili dobavljeni plinska turbina, generator, reduktor in dimniški difuzor z dimnikom. Dobavljen je bil tudi dizel agregat za izvajanje temnega zagona. V mesecu maju so se izvajanju gradbenih del tako pridružila še obsežna montažna dela tehnološke opreme, ki bodo zaključena predvidoma v prvi polovici avgusta, ko se pričnejo prva testiranja (cold - hot commisioning). Trenutno montiramo protihrupno ohišje plinske turbine v objektu strojnice plinskega bloka in izvajamo pripravljalna dela za montažo sistema za dovod zraka (air intake) v plinsko turbino.

Hkrati z navedenimi deli potekajo aktivnosti tudi na ostalih sklopih projekta. Na področju dobave tehnološke elektro opreme (transformatorji, visokonapetostni kabli …) so v teku tovarniška izdelava in testiranja visokonapetostne opreme, katere montaža je predvidena v tem mesecu. Na področju pomožnih tehnoloških sistemov (dovod goriv, hladilni sistem …) se gradi povezovalni plinovod in izvaja montaža podpor in cevovodov v kinetah, v skladišču goriv in v strojnici plinskega bloka.Kontakt