Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica
(07) 481 60 00
(07) 492 22 62
EN

Novice

Predstavitev izvajanja investicije in simbolna predaja 3-D tiskalnikov

Objavljeno: 13.04.2017

Brestanica, 12. 4. 2017 – Siemens d. o. o. je danes v prostorih Termoelektrarne Brestanica mladim v Posavju podaril dva 3D-tiskalnika. Kot je na simbolni predaji poudarila direktorica Siemens Slovenija Medeja Lončar, želijo mladim, ki že študirajo tehniške poklice v Posavju, z učnim pripomočkom približati novejše tehnologije in jim vzbuditi strast do tehniškega poklica. Donacija je namenjena razvijanju njihove inovativnosti in kreativnosti. Siemens d. o. o. v regiji sodeluje z različnimi energetskimi partnerji, zato želi tudi na ta način vračati okolju, v katerem posluje.

Siemens d. o. o., ki je dobavitelj tehnološke opreme za nadomestni plinski agregat v Termoelektrarni Brestanica, preko programa sponzorskih in donatorskih sredstev spodbuja inovativnost, okoljsko ozaveščenost in razvoj novih tehnologij. To počnejo skupaj z različnimi partnerji v regiji. Spodbujanje promocije inženirskega poklica uresničujejo med drugimi tudi s projektom Inženirji, inženirke bomo.

Donacijo je prevzela direktorica Srednješolskega centra Krško-Sevnica Erna Pirkovič Župan, ki je izpostavila, da takšni pripomočki pomembno prispevajo k ozaveščanju in navduševanju mladih.

Donacijo je pozdravil tudi direktor Termoelektrarne Brestanica Tomislav Malgaj, saj so v termoelektrarni tehnološke nadgradnje in posodobitve sestavni del poslanstva, kajti samo z razvijanjem in spremljanjem novih tehnoloških trendov lahko tudi v prihodnje izvajajo kakovostne storitve in ohranjajo zanesljivost delovanja. V skrbi za izvajanje svojega poslanstva se Termoelektrarna Brestanica zaveda tudi družbene odgovornosti do zaposlenih ter do družbe in okolja.

Vodja projekta Jurij Colarič je predstavil potek izgradnje nadomestnega plinskega agregata, ki je osrednji razvojni projekt elektrarne. S tem projektom začenjajo zamenjavo plinskih blokov, ki so bili zgrajeni pred več kot štiridesetimi leti. Glavni cilji zamenjave so poleg visoke stopnje razpoložljivosti in zanesljivosti tudi povečanje izkoristka ter zmanjšanje emisij in hrupa.

Termoelektrarna Brestanica je z izvedbo investicije začela januarja 2015, ko je bilo po temeljitih študijah in večletni pripravi dokumentacije ter pridobitvi vseh potrebnih dovoljenj in soglasij izvedeno mednarodno javno naročilo za dobavo in montažo glavne tehnološke opreme. V postopku javnega naročanja je bila kot ponudnik izbrana korporacija Siemens, s katero je bila v lanskem letu podpisana pogodba. Izgradnja nadomestnega plinskega agregata poteka skladno z načrti. V lanskem letu so se začela gradbena dela, ki se uspešno zaključujejo, v začetku maja se bo začela vgradnja tehnološke opreme. Začetek komercialnega obratovanja je predviden v začetku prihodnjega leta.

Termoelektrarna Brestanica je sicer vodilni ponudnik sistemskih storitev terciarne regulacije in temnega zagona v slovenskem elektro-energetskem sistemu. V lanskem letu je opravila 121 uspešnih zagonov, samo januarja letošnje leto pa v času nizkih temperatur kar 40 zagonov in tako bistveno prispevala k zanesljivosti sistema in dobave električne energije v Sloveniji.Kontakt