Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica
(07) 481 60 00
(07) 492 22 62
EN

Novice

V teku projekt »Rekonstrukcija črpališča požarne in tehnološke vode na potoku z izgradnjo cevovoda«

Objavljeno: 31.01.2013

S 1. 8. 2012 smo pričeli z aktivnostmi na projektu rekonstrukcije črpališča požarne in tehnološke vode na potoku. Namen tega projekta je implementacija najnovejših standardov s področja varstva pred požarom (NFPA 20), kar bo  bistveno izboljšalo protipožarno zaščito naprav v TE Brestanica. Za doseganje teh ciljev so predvidena naslednja dela: rušitev obstoječega skladišča barv in lakov, izgradnja novega črpališča požarne vode zraven hladilnega stolpa, izgradnja novega priključka na hidrantno omrežje in stabilno gasilno napravo rezervoarjev KOEL, izgradnja novega tehnološkega cevovoda med TE Brestanica in obstoječim črpališčem na potoku, tehnološka in gradbena prenova obstoječega črpališča na potoku (zamenjava črpalk tehnološke vode, 10kV in 0,4kV celic, elektroinštalacij, krmiljenja črpališča ter izvedba gradbeno obrtniških del kot so zamenjava stavbenega pohištva, sanacija tal in sanitarij, pleskanje sten, pleskanje fasade,…). 

V sklopu tega projekta bo poleg novega črpališča požarne vode v TE Brestanica zgrajen tudi nov skladiščni kompleks, s katerim se bo vizualno in funkcionalno zaključil niz stavb na dvorišču TE Brestanica.

TE Brestanica se trenutno oskrbuje z vodo s pomočjo črpalk za tehnološko vodo in črpalk za požarno vodo, ki so v obstoječem črpališču na potoku. Črpalke črpajo vodo iz potoka in jo v TE Brestanica dovajajo preko dveh ločenih cevovodov. Po zaključenem projektu bodo v črpališču na potoku v rednem obratovanju ostale le nove črpalke za tehnološko vodo, ki bodo transportirale vodo po novozgrajenem tehnološkem cevovodu do TE Brestanica. Ustrezno očiščena voda se bo shranjevala v bazenu pod hladilnim stolpom in služila kot zaloga požarne vode. Pod hladilnim stolpom bo zgrajeno novo črpališče požarne vode, v katerem bosta nameščeni dve elektro in dve rezervni dizel črpalki požarne vode. Naloga teh črpalk bo oskrba hidrantnega omrežja in stabilne gasilne naprave s požarno vodo. V primeru izpada novo zgrajenega črpališča požarne vode (večja vzdrževalna dela na teh objektih, nepredvideni dogodki,…) se bo oskrba s požarno vodo vršila s preklopom na obstoječ sistem.

Do sedaj so bila izvedena vsa večja gradbeno obrtniška dela, rušitev skladišča barv in lakov, izgradnja objekta novega črpališča požarne vode in skladiščnega objekta, izgradnja novega tehnološkega cevovoda, pričela se je tudi montaža strojne in elektro opreme v požarnem črpališču. Zaključek teh del in pričetek poskusnega obratovanja črpališča požarne vode je predviden konec marca, zatem se bo izvedla še tehnološka in gradbena prenova črpališča na potoku. Zaključek projekta je predviden konec junija letos, ko bo tehnični pregled in pridobljeno uporabno dovoljenje.Kontakt