Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica
(07) 481 60 00
(07) 492 22 62
EN

Novice

Aktualno na projektu izgradnje novega plinskega bloka

Objavljeno: 27.07.2017

Dela na projektu izgradnje novega plinskega agregata intenzivno potekajo in tako uspešno sledimo načrtovanemu terminskemu planu, po katerem je zaključek del predviden v začetku leta 2018.

Na področju gradbenih del so bila sredi maja zaključena dela na objektu strojnice plinskega bloka in elektro objekta, ki se nahaja na vzhodni strani strojnice plinskega bloka. Junija oziroma julija so bila zaključena gradbena dela na platoju transformatorjev in platoju hladilnih celic ter zemeljska dela za povezovalni plinovod med merilno postajo Brestanica in TE Brestanica. Trenutno je v izdelavi fasada na objektu strojnice plinskih turbin, ki bo v grobem zaključena do konca avgusta oziroma v začetku septembra. Pričeli smo tudi z deli na področju ureditve okolice, ki bodo zaključena do meseca decembra. V naslednjih mesecih bo tako glavnina gradbenih aktivnosti potekala na ureditvi okolice.

 

V celoti je bila dobavljena še zadnja tehnološka oprema, in sicer: hladilne celice, visokonapetostne stikalne celice, kablovodi za 110 kV stikališče ter kontejner z opremo za merjenje emisij. Glavnina glavne tehnološke opreme je montirana, v celoti bo zaključena v mesecu avgustu, ko se pričnejo prva testiranja.
Aktivnosti na drugih sklopih projekta potekajo skladno s terminskim planom. Zaključuje se montaža visokonapetostne opreme (stikalne celice, kablovodi, transformatorji ...). V polnem teku je montaža povezovalnega plinovoda ter cevovodov za dobavo ekstra lahkega kurilnega olja in ostalih medijev (hladilni sistem ...). Aktivnosti na teh področjih bodo zaključene predvidoma do konca avgusta.Kontakt