Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica
(07) 481 60 00
(07) 492 22 62
EN

Novice

Dela na projektu dobro napredujejo

Objavljeno: 04.07.2017

Na področju izvedbe gradbenih del so bila junija zaključena zemeljska dela za povezovalni plinovod in dela na platoju transformatorjev. Zaključujejo se gradbena dela na platoju hladilnih celic. Dela na  fasadi objekta strojnice plinskih turbin (južna stran ter del vzhodne in zahodne strani objekta) pa so še v teku.

V zvezi z montažo glavne tehnološke opreme se je nadaljevala montaža nosilne konstrukcije protihrupnega ohišja plinske turbine ter montaža ostalih pomožnih sistemov plinske turbine in generatorja. Izvedena je bila montaža sistema za dovod zraka (air intake) v plinsko turbino, kar je predstavljalo še zadnji večji in zahtevnejši logistični zalogaj (dvig skoraj 45 ton težke opreme na streho strojnice plinske turbine).

Glede tehnološke elektro opreme (transformatorji, visokonapetostni kabli …) je bila dobavljena glavnina opreme, pri čemer je bila najzahtevnejša dobava dveh energetskih transformatorjev. Trenutno se izvaja montaža dobavljene tehnološke elektro opreme, ki bo predvidoma zaključena avgusta.

Na področju pomožnih tehnoloških sistemov (dovod goriv, hladilni sistem …) poteka izgradnja povezovalnega plinovoda (montaža nadzemnega dela plinovoda) ter montaža cevovodov v kinetah, v skladišču goriv in v strojnici plinske turbine, dobavljene pa so bile tudi hladilne celice.Kontakt