Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica
(07) 481 60 00
(07) 492 22 62
EN

Novice

Delovanje TEB v času epidemije

Objavljeno: 01.04.2020

Brestanica, 1. 4. 2020

TEB pomeni v slovenskem elektroenergetskem sistemu največjo sistemsko elektrarno za zagotavljanje terciarne regulacije rezerve delovne moči z možnostjo zagona agregatov brez zunanjega vira napajanja ter rezervni vir napajanja nujne lastne rabe NEK. Z inštalirano skupno močjo 350 MW je zato pomemben energetski objekt za zanesljivo oskrbo Slovenije z električno energijo v kritičnih razmerah. V letu 2019 je TEB proizvedla 26 GWh električne energije in z zanesljivostjo zagonov potrdila svojo pomembno vlogo pri zagotavljanju stabilnosti elektroenergetskega sistema Slovenije. Za potrebe terciarne regulacije sistema je bilo v letu 2019 zabeleženih 9 aktivacij oz. 12 zagonov posameznih plinskih blokov v TEB.
 
Vse navedene sistemske storitve, ki jih v TEB zagotavljamo slovenskemu elektroenergetskemu omrežju v najbolj kritičnih trenutkih, so skladne s pričakovanji sistemskega operaterja ELES. To velja tudi za storitve, neposredno povezane z varnostjo NEK. TEB ob svojem osnovnem poslanstvu izvaja tudi druge storitve in dejavnosti, med katerimi velja omeniti skladiščenje tekočega goriva za potrebe Zavoda RS za blagovne rezerve. 
 
S svojim delovanjem TEB v teh kritičnih razmerah izvaja vse ukrepe, priporočene s strani Vlade RS in drugih pristojnih inštitucij, ki so usmerjeni v zagotavljanje nemotenega poslovanja, omogočanje varnosti in zanesljivosti elektroenergetskega sistema ter varnosti vseh zaposlenih.
 
Za zagotovitev nemotenega obratovanja elektrarne smo v TEB uvedli posebne ukrepe za zaščito osebja službe proizvodnje: v komandni sobi se zadržuje samo obratovalno osebje, ostalim je vstop dovoljen le v nujnih primerih ter ob obveznem predhodnem razkuževanju. Zaposleni v službi proizvodnje vstopajo in izstopajo v TEB ločeno od ostalih zaposlenih. Pred in med predajo izmene veljajo stroga pravila dezinfekcije. Zaposleni v službi proizvodnje so razdeljeni v dve skupini in izmenično opravljajo 12-urni delavnik.
 
Večina ostalih zaposlenih dela od doma oziroma so po navodilu delodajalca doma in dosegljivi na klic, da po potrebi v nujnih primerih pridejo na delo v TEB. Izvedli smo tudi ukrepe za zaščito vseh zunanjih izvajalcev, ki lahko v TEB vstopajo le ob posebnih odobritvah pooblaščenih oseb ter ob obvezni uporabi zaščitne opreme (zaščitna maska in rokavice).
 
Tomislav Malgaj, direktor TEB, poudarja: »Glede na trenutno situacijo v RS in morebitno širjenje okužbe s koronavirusom imamo v TEB pripravljene vse dodatne ukrepe za popolno osamitev obratovalnega osebja, s čimer bomo zagotovili njihovo varnost pred okužbo ter tudi v prihodnje omogočali nemoteno obratovanje elektrarne. Za to pa je potrebno predhodno testiranje obratovalnega osebja na prisotnost okužbe s koronavirusom, kar naj bi nam v kratkem odobrili z Ministrstva za zdravje.« Zavedamo se, da je treba v prvi vrsti poskrbeti za varnost in zaščito vseh zaposlenih, še posebej pa ključnega kadra, ki ima neposreden vpliv na nemoteno zanesljivo in varno obratovanje elektrarne.


Kontakt