Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica
(07) 481 60 00
(07) 492 22 62
EN

Novice

Izločitev parne tehnologije v TE Brestanica

Objavljeno: 01.02.2013

Po skoraj 70 letih obratovanja in bogatih izkušnjah na področju parne tehnologije, ki je služila za pogon generatorjev v TE Brestanica, se je konec leta 2012 to obdobje zaključilo. Z rahlo nostalgijo zremo nazaj v leta njenih začetkov, saj smo z ukrepi izločitve parne tehnologije nekako porušili vez oziroma prekinili obdobje, ki je trajalo od samega začetka elektrarne. Decembra 2012 smo tako izklopili parogeneratorje iz obratovanja ter pričeli s postopki njihove razgradnje. Najprej smo ločevali hladilne sisteme parnih turbin, nato pa smo izpraznili parne kotle oziroma parogeneratorje. Določenim sklopom namenjamo nove funkcije, na primer hladilnemu stolpu, katerega rezervoar je postal rezervoar požarne vode.
 
Na vse odločitve in usmeritve je v največji meri vplivala cena in dosegljivost goriva kot primarnega energenta, ki je potreben, da elektrarna sploh lahko obstaja. V začetku je bil to premog iz rudnika Senovo. Pri izkopu se je pojavljalo veliko premoga drobnejše granulacije, kar je bilo povod za izgradnjo večje elektrarne v Brestanici, ki je začela obratovati leta 1943. Z letom 1961 se je proizvodnja širila, vendar je bilo kmalu potrebno iskati nove vire energentov, s čimer pa se je začelo manj obratovanja parnih turbin. Tu pa so začetki uporabe plinskih turbin v letu 1975 ter širitev z dvema novima leta 2000, tehnologija plinskih turbin pa je tudi usmeritev za v bodoče.

Kontakt