Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica
(07) 481 60 00
(07) 492 22 62
EN

Novice

Izločitev parnih kotlov, parnih turbin in hladilnega stolpa iz obratovanja

Objavljeno: 26.04.2012

Termoelektrarni Brestanica se je leta 1975 z izgradnjo plinskih blokov PB 1-3 in ukinitvijo premogovne tehnologije spremenila vloga. Začela se je razvijati v konično elektrarno z zagotavljanjem sistemskih storitev za sistemskega operaterja prenosnega omrežja.

Zaradi tega se je število zagonov in obratovalnih ur parnih kotlov in parnih turbin drastično zmanjšalo, kar je imelo za posledico povečano napredovanje korozije parnih kotlov WB 1-3. Povečana korozija je bila ugotovljena tudi s strani kotlovskega inšpektorja tekom inšpekcijskih pregledov, rekonstrukcija parnih kotlov pa zaradi vloge TE Brestanica v EES (opravljanje sistemskih storitev) ni ekonomsko upravičena. Sprejeta je bila odločitev, da se parni kotli WB 1-3 in parni turbini TA 1 in 2, skupaj s hladilnim stolpom, izločijo iz obratovanja in s tem iz evidence energetske infrastrukture. Hladilni stolp sicer ne bo več del energetske infrastrukture, se bo pa kljub temu ohranil, saj se mu bo spremenila namembnost. Pod hladilnim stolpom je zalogovnik vode, ki se bo po izvedeni rekonstrukciji črpališča na potoku uporabljal kot zalogovnik požarne vode. Zgornji del hladilnega stolpa pa se bo ohranil kot del arhitekturne podobe termoelektrarne, v smislu simbolnega pomena za tovrstne elektrarne.

V decembru 2011 je bila na Ministrstvo za gospodarstvo posredovana vloga za izdajo soglasja za izločitev parnih kotlov WB 1-3 in parnih turbin TA 1 in 2 iz evidence energetske infrastrukture, na podlagi katere je Vlada Republike Slovenije dne 2.2.2012 s sklepom podala predlagano soglasje. Nadzorni svet TE Brestanica pa je na seji potrdil dokončno izločitev z dnem 1.7.2012.

Kontakt