Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica
(07) 481 60 00
(07) 492 22 62
EN

Novice

Januarja 2019 večja proizvodnja v TE Brestanica

Objavljeno: 05.02.2019


Začetek leta 2019, predvsem druga polovica januarja, je v TE Brestanica zaznamoval povečan obseg proizvodnje. V tem času smo v TE Brestanica proizvedli 4.398.968 kWh električne energije. Za potrebe ročne rezerve za povrnitev frekvence oziroma za zagotavljanje terciarne regulacije frekvence, kar je naša osnovna vloga, je elektrarna proizvedla 576.698 kWh električne energije. Glavnina obratovanja pa je bila namenjena komercialnemu obratovanju, saj je iz tega naslova proizvedla 3.567.265 električne energije. Največ električne energije (3.561.845 kWh) je proizvedel novi plinski blok PB 6, od tega 149.300 kWh za potrebe ročne rezerve za povrnitev frekvence, za komercialne namene pa 3.385.889 kWh. Obratovanje elektrarne je bilo zanesljivo, stabilno, varno in ekološko sprejemljivo. Zanesljivost obratovanja pa je odraz dobre usposobljenosti obratovalnega in vzdrževalnega osebja.
 
Razlog za povečano komercialno obratovanje plinskega bloka PB 6, za katerega smo koncem lanskega leta pridobili uporabno dovoljenje, so bile ugodne razmere na trgu električne energije. Investicija v ta blok se je tako že nekajkrat pokazala za ekonomsko upravičeno. Pravzaprav  ugotavljamo, da se v slovenskem elektroenergetskem sistemu kaže izrazita potreba po gradnji tovrstnih plinskih agregatov. Zato v TE Brestanica aktivno nadaljujemo s projektom »Zamenjava plinskih blokov PB 1-3«, kjer se bo v isti turbinski stavbi plinskemu bloku PB 6 pridružil še plinski blok PB 7. Plinski blok PB 6 je v sklopu tega projekta prvi od dveh, ki bosta postopoma nadomestila starejše tri plinske bloke iz leta 1974. Tako smo decembra 2018, takoj po pridobitvi soglasja, začeli z investicijo v drugi nadomestni plinski agregat (plinski blok PB 7). Objavili smo javno naročilo za LOT 1, ki obsega dobavo in montažo glavne tehnološke opreme (plinska turbina, generator, dimnik in dizel električni agregat za izvajanje temnega zagona) skupaj z gradbenimi deli, na katerega se je prijavil en ponudnik. Sledila bo izvedba še dveh javnih naročil: za tehnološko elektro opremo (LOT 2) ter pomožno tehnološko opremo (LOT 3). V letošnjem letu pa je predviden tudi pričetek gradbenih del. Zaključek projekta je predviden v drugi polovici leta 2020.
 
S to tehnološko nadgradnjo bo TE Brestanica obdržala in utrdila vlogo pomembnega ponudnika sistemskih storitev. Hkrati bo delovanje elektrarne še bolj zanesljivo in okolju prijazno.

Kontakt