Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica
(07) 481 60 00
(07) 492 22 62
EN

Novice

Javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN in okoljskega poročila za načrtovanje ureditve na območju TE Brestanica

Objavljeno: 04.06.2012

V prostorih Osnovne šole Brestanica je 31. 5. 2012 potekala javna obravnava dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) in okoljskega poročila za načrtovane ureditve na območju TE Brestanica. Javna razgrnitev navedenih dokumentov bo trajala še do 21. junija 2012. V tem času lahko zainteresirana javnost poda svoje pripombe in predloge na predvidene rešitve. Gradivo je na vpogled na sedežu TE Brestanica in na oddelku za okolje in prostor na Občini Krško.

Kontakt