Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica
(07) 481 60 00
(07) 492 22 62
EN

Novice

Krajšanje dimnikov PB1-3

Objavljeno: 16.04.2021

Plinski bloki PB1-3 so v obratovanju od leta 1975, okroglih 45 let, odkar so bili predani v uporabo. Predvsem v prvih letih obratovanja so akumulirali precejšnje število obratovalnih ur v kombiniranem plinsko parnem procesu, kar je zaradi vsebnosti žvepla v takratnem tekočem gorivu terjalo davek v obliki korozijskih poškodb na poti izpušnih plinov. Drugi del vpliva pa skozi leta dodajajo vremenski vplivi (padavine in vlaga).
Zaradi navedenih razlogov so bili zgornji deli dimnikov že ob koncu devetdesetih let tako stanjšani, da so bili zamenjani zgornji deli nad višino 45 m ter izvedene statične ojačitve na ohranjenem delu dimnika pod koto 45 m.
Debeline dimnikov spremljamo periodično z izvajanjem ultrazvočnih meritev debelin plašča dimnika. Meritve zadnjih let kažejo, da se je zaradi korozije debelina plašča dimnika stanjšala na raven, kritično za statično stabilnost dimnika. Iz tega razloga smo v dneh od 13. do 15. aprila 2021 izvedli krajšanje dimnikov z višine 60 m na višino 45 m. S tem je najbolj kritičen del dimnika pod to koto razbremenjen teže segmenta nad koto 45 m in bo njegova statična stabilnost zadostna do konca preostale življenjske dobe plinskih blokov PB1-3, predvidoma do leta 2030 oziroma do končanja izgradnje plinskih blokov PB-8 in PB-9.

Kontakt