Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica
(07) 481 60 00
(07) 492 22 62
EN

Novice

Montiramo tehnološko opremo

Objavljeno: 24.05.2017

Na projektu Izgradnja novega plinskega bloka so bila na področju izvedbe gradbenih del sredi maja zaključena dela na objektu strojnice plinskih blokov, kjer je bila izdelana armirano betonska atika nad objektom (protihrupna ograja višine 8 metrov). Trenutno se izvajajo gradbena dela na platoju transformatorjev ter zemeljska dela za plato hladilnih celic in povezovalni plinovod.

V začetku maja so bili dobavljeni plinska turbina, generator, reduktor in dimniški difuzor. Izvedena je že bila montaža 60 metrov visokega dimnika, katerega tvorijo štirje segmenti, dolžine približno 15 metrov. Dobavljen in pozicioniran je bil dizel agregat za izvajanje temnega zagona. V teh dneh se bo glavna tehnološka oprema pozicionirala po naslednjem zaporedju: reduktor, turbina in na koncu generator. Montaža tehnološke opreme bo zaključena predvidoma v prvi polovici avgusta, ko se pričnejo prva testiranja (cold - hot commisioning). Z mesecem majem so se izvajanju gradbenih del pridružila še obsežna montažna dela pomožne tehnološke opreme, ki bodo zaključena predvidoma do sredine letošnje jeseni. 

Hkrati z navedenimi deli potekajo aktivnosti tudi na ostalih sklopih projekta. Na področju dobave tehnološke elektro opreme (transformatorji, visokonapetostni kabli …) so v teku tovarniška izdelava in testiranja visokonapetostne opreme, katere montaža je predvidena v mesecu juniju. Na področju pomožnih tehnoloških sistemov (dovod goriv, hladilni sistem …) je bila izvedena uvedba izvajalca v delo, pričela pa se je tudi izvedba pripravljalnih del (montaža podpor za cevovode v kinetah …). 

Kontakt