Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica
(07) 481 60 00
(07) 492 22 62
EN

Novice

Nadpovprečno delovanje TEB v začetku leta 2017

Objavljeno: 28.02.2017

Začetek leta 2017 so zaznamovale nizke temperature na področju Srednje, Vzhodne in Jugovzhodne Evrope. Odraz nizkih temperatur so bile neplanirane vzdrževalne aktivnosti v termoelektrarnah in manjša proizvodnja hidroelektrarn. Nekatera mesta in kraji po Jugovzhodni Evropi so ostali brez elektrike in toplote, ko so temperature padle pod – 20 °C. V državah, ki so predvsem odvisne od proizvodnje hidroelektrarn, je proizvodnja električne energije drastično padla zaradi zamrzovanja in neugodne hidrologije rek.

Podobno kot v drugih državah v Jugovzhodni Evropi, se je vpliv nizkih temperatur kazal tudi v slovenski elektroenergetiki. Nižji pretoki slovenskih rek so bili razlog za nižje realizacije proizvodnje hidroelektrarn. Proizvodnja hidroelektrarn je bila nižja za najmanj 8 % pa vse do 60 %.

Energetska situacija v mesecu januarju je tako vplivala tudi na cene električne energije evropskega trga. Cene pasovne energije na evropskem trgu so presegale tudi 150 €/MWh, medtem ko so cene vršne energije presegle vrednost 200 €/MWh.

Glede na primanjkljaj v proizvodnji in dosežene cene električne energije na trgu je TE Brestanica s svojimi agregati odigrala pomembno vlogo v elektroenergetskem sistemu države. Elektrarna je v mesecu januarju obratovala 123,2 % nad načrtovano proizvodnjo.

Glavno vlogo je TE Brestanica odigrala ob dveh izpadih proizvodnih enot v TE Šoštanj, z delom proste moči, ki ni rezervirana za zagotavljanje terciarne rezerve, pa je obratovala tudi za komercialne namene.  Tako je bilo v mesecu januarju 2017 proizvedenih 3.284 MWh. Obratovanje je potekalo v večji meri v drugi polovici meseca. Obratovanje elektrarne je bilo zanesljivo, varno in znotraj predpisanih vrednosti parametrov, vezanih na obremenjevanje okolja. Zanesljivost obratovanja termoelektrarne je vsekakor odraz dobre usposobljenosti obratovalnega in vzdrževalnega osebja.

Dodatno je TE Brestanica upravičila svojo vlogo pri zagotavljanju stabilnosti oskrbe z električno energijo ob zadnji samodejni zaustavitvi NEK, ki je bila 16. 2. 2017. TE Brestanica je s hitrim zagonom vseh razpoložljivih plinskih agregatov skupne moči 297 MW v predvidenem času zagotovila potrebno električno energijo in jo oddala v elektroenergetski sistem.

Vloga TEB je namreč zagotavljanje zanesljive oskrbe z električno energijo, kar se odraža v zagotavljanju sistemskih storitev, predvsem storitve terciarne regulacijske rezerve za slovenski EES in delovanju na trgu z električno energijo, takrat ko cene presegajo variabilne stroške proizvodnje. To nalogo je TE Brestanica, kot navedeno, v začetku leta maksimalno izvršila, saj je kot rezerva nadomeščala izpadle naprave v TEŠ in NEK ter uspešno prodala proste kapacitete na trgu z električno energijo. Okoljske spremembe vplivajo na izredno nepredvidljivost situacij, v katerih se znajde delovanje EES, kar zahteva, da so obratovalne rezerve v polni funkciji v vsakem trenutku. Glede nato, da TE Brestanica predstavlja steber tovrstnih zmogljivosti v EES Slovenije, je nujna visoka usposobljenost kadra kot polna tehnološka zmožnost. Takšne situacije pa potrjujejo pravilno strateško odločitev o zamenjavi blokov PB 1-3, ki jim je potekla tehnična življenjska doba, z novimi sodobnimi napravami, ki izpolnjujejo najzahtevnejše tako okoljske kot tehnično tehnološke in ekonomske kriterije. Tako je nujnost izvedbe t. i. 1. faze prenove TE Brestanica z izvedbo dveh plinskih turbin, vsake moči 53 MW, smiselna in potrebna, kar potrjujejo tovrstni dogodki.  V tem cilju izgradnja prve enote do sedaj poteka po terminskem načrtu in investicijsko ugodneje, kot je bilo pričakovano.Kontakt