Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica
(07) 481 60 00
(07) 492 22 62
EN

Novice

Plinski blok PB7 tik pred strokovnim tehničnim pregledom

Objavljeno: 23.03.2021

Projekt izgradnje plinskega bloka PB7 je v prvem kvartalu leta 2021 zaznamovalo pestro dogajanje. Od prve uspešne sinhronizacije PB7 z omrežjem, ki je bila konec januarja 2021, so se nadaljevala vroča testiranja, zagonski preizkusi posameznih sistemov plinskega bloka, obremenilni in funkcionalni testi.

PRVO OBRATOVANJE PB7
3. februarja je bilo izvedeno prvo obratovanje plinskega bloka na tekoče gorivo. Temu je sledila izvedba testiranj plinskega bloka za potrebe kontrole okoljskih parametrov (emisije dimnih plinov), izkoristka in vibracij, kakor tudi izvedba testiranj pri nizkih temperaturah in nekaterih zahtevnejših testov operabilnosti, ki se pričenjajo sedaj v marcu.

IZVAJANJE DRUGIH DEL
V tem času so se izvajala tudi druga dela, in sicer prezračevanje elektro in baterijskega prostora, dokončanje strelovodne zaščite turbinske zgradbe, izdelava protihrupnega ohišja dimnika PB7, urejanje okolice ter odprava ostalih manjših pomanjkljivosti. V polnem teku je tudi izdelava projektov izvedenih del. 
 
USPEŠEN INTERNI STROKOVNI TEHNIČNI PREGLED 
22. februarja 2021 je bil uspešno izveden interni strokovni tehnični pregled. 10-članska komisija je pregledala predano dokumentacijo (dokazilo o zanesljivosti objekta (DZO), projekti izvedenih del (PID), itd.) s strani izvajalcev in projektanta ter stanje na objektih in tehnoloških sistemih. Celostni pregled je pokazal, da je stanje na področju predane dokumentacije in izvedenih del ustrezno, tako da se lahko nadaljuje s testiranji in preizkusi skladno s terminskim planom in pristopi k pripravi vloge za pridobitev uporabnega dovoljenja. Del postopka pridobitve uporabnega dovoljenja je tudi tehnični pregled in je predviden 1. aprila 2021 s strani Ministrstva za okolje in prostor, ki je izdalo gradbeno dovoljenje. Sledilo bo poskusno obratovanje in nato pridobitev uporabnega dovoljenja in predaja plinskega agregata v uporabo.Kontakt