Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica
(07) 481 60 00
(07) 492 22 62
EN

Novice

Plinski blok PB7 v poskusnem obratovanju

Objavljeno: 04.07.2021

Od prve uspešne sinhronizacije PB7 z omrežjem, ki je bilo konec januarja, pa do konca marca, so se nadaljevala vroča testiranja, zagonski preizkusi posameznih sistemov plinskega bloka, obremenilni in funkcionalni testi. V začetku aprila je bil uspešno opravljen tehnični pregled, ki poleg končnega prevzema (Taking Over Certificate), predstavlja simboličen mejnik zaključevanja projekta. 28. junija je potekala slovesna otvoritev.

PRVO OBRATOVANJE PB7
 
V začetku februarja je bilo izvedeno prvo obratovanje plinskega bloka na tekoče gorivo. Temu so sledila testiranja plinskega bloka za potrebe kontrole okoljskih parametrov (emisije dimnih plinov), izkoristka in vibracij, kakor tudi testiranja pri nizkih temperaturah in nekateri drugi zahtevnejši testi operabilnosti.
 
INTERNI STROKOVNI TEHNIČNI PREGLED IN
TEHNIČNI PREGLED
 
V drugi polovici februarja je bil uspešno izveden interni strokovni tehnični pregled, kjer je komisija je pregledala predano dokumentacijo (dokazilo o zanesljivosti objekta (DZO), projekti izvedenih del (PID), itd.) s strani izvajalcev in projektanta ter stanje na objektih in tehnoloških sistemih. Celostni pregled je pokazal, da je stanje na področju predane dokumentacije in izvedenih del ustrezno, tako da smo lahko nadaljevali s testiranji in preizkusi ter pristopili k pripravi vloge za pridobitev uporabnega dovoljenja. Del postopka pridobitve uporabnega dovoljenja je tehnični pregled, izveden 1. aprila 2021 s strani Ministrstva za okolje in prostor, ki je izdalo gradbeno dovoljenje. Štiričlanska komisija je pregledala dokumentacijo in dejansko stanje na terenu. Poudarek je bil na podrobnem pregledu dokazil o kvaliteti vgrajenih inštalacij, opreme, materialov in dokumentacije izvedenega stanja. Na tehničnem pregledu je komisija ugotovila, da je plinski blok PB7 izveden v skladu z gradbenim dovoljenjem, pri čemer so bili upoštevani vsi pogoji in ukrepi, ter da je dokumentacija za pridobitev uporabnega dovoljenja izdelana v skladu s predpisi.
 
POSKUSNO OBRATOVANJE
 
Po odpravi manjših pomanjkljivosti, ugotovljenih na tehničnem pregledu, je bila 1. junija 2021 s strani Ministrstva za okolje in prostor izdana odločba o šest mesečnem poskusnem obratovanju. V času poskusnega obratovanja se bodo izvedle prve meritve hrupa, elektromagnetnega sevanja (EMS) ter emisij snovi v zrak, izvedeni bodo tudi testi za potrebe preverjanje izpolnjevanja zahtev iz soglasja za  priključitev v 110 kV elektro energetsko omrežje (primarna regulacija,…) kakor tudi vsi pogodbeni testi na zemeljski plin in tekoče gorivo s katerimi se bo preverilo vse zahtevane funkcionalnosti PB7.
 
KRAJŠANJE DIMNIKOV PB1-3
 
V fazi zaključevanja projekta izgradnje PB6-7 smo pristopili tudi k prvem koraku načrtovane zaustavitve PB1-3. V sredini aprila smo skrajšali dimnike. Za izvedbo teh del smo pridobili vsa ustrezna soglasja s strani pristojnih organov.

Kontakt