Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica
(07) 481 60 00
(07) 492 22 62
EN

Novice

Podpisana pogodba z dobaviteljem glavne tehnološke opreme

Objavljeno: 06.03.2019


6. 3. 2019 smo v Termoelektrarni Brestanica podpisali pogodbo z dobaviteljem glavne tehnološke opreme za izgradnjo drugega nadomestnega plinskega agregata, s ponudnikom Siemensom d. o. o. Ljubljana. S tem v TE Brestanica nadaljujemo z izvedbo projekta Zamenjava PB 1-3, in sicer drugega dela 1. faze, ki vključuje postavitev še enega nadomestnega plinskega agregata, moči 40-70 MW. V stavbi, kjer stojita turbina in generator šestega plinskega agregata, sta že pripravljena prostor in infrastruktura za sedmi plinski agregat.
Investicijo v drugi nadomestni plinski agregat (plinski blok PB 7) smo začeli decembra 2018 z objavo javnega naročila za LOT 1, ki obsega dobavo in montažo glavne tehnološke opreme (plinska turbina, generator, dimnik in dizel električni agregat za izvajanje temnega zagona) skupaj z gradbenimi deli. Po pregledu, evaluaciji ponudbe in pogajanjih je bila danes (6. marca) podpisana pogodba. Sledi izvedba še dveh javnih naročil: za visokonapetostno opremo (LOT 2) ter pomožno tehnološko opremo (LOT 3). Trenutno je v teku javno naročilo za visokonapetostno opremo (LOT 2), ki je bilo objavljeno v februarju 2019.
 
Plinski bloki PB 1 - 3 so stari že več kot 40 let in pri koncu tehnične življenjske dobe. Ti bloki so izredno prilagodljivi in omogočajo zagon iz breznapetostnega stanja (black start), otočno obratovanje in napajanje porabnikov na območju Posavja in Dolenjske. Zagotavljajo tudi napajanje nujne lastne rabe Nuklearne elektrarne Krško v primeru havarij oziroma razpada elektroenergetskega sistema Slovenije in rezervno moč za izvajanje terciarne regulacije frekvence oziroma ročne rezerve za povrnitev frekvence.
Kot so pokazale številne študije pred začetkom projekta, bi zaradi vedno težje dobave specifičnih rezervnih delov z obstoječimi plinskimi agregati težko zagotavljali današnjo visoko stopnjo razpoložljivosti in zanesljivosti obratovanja. Seveda pa so razlogi tudi ekološke narave, saj 40 let stara tehnologija ne ustreza več sodobnim standardom varovanja okolja.
 
Izbrana tehnologija
Jedro glavne tehnološke opreme sta Siemensova industrijska plinska turbina SGT 800 (nazivna moč: 53 MW) in generator električne energije. Del glavne tehnološke opreme je tudi dizel električni agregat, ki omogoča zagon plinske turbine v brez napetostnem stanju (izvajanje temnega zagona), v okviru pogodbe pa je tudi dobava in montaža dimnika.
 
Terminski plan
Marca 2019 načrtujemo pričetek gradbenih del, dobava glavne tehnološke opreme je predvidena v prvi polovici leta 2020, s projektom bomo zaključili v drugi polovici leta 2020.
 
Vrednost investicije
Po Investicijskem programu znaša investicijska vrednost plinskega bloka PB 7 (LOT 1-3) 26,45 mio EUR.

Kontakt