Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica
(07) 481 60 00
(07) 492 22 62
EN

Novice

Potek del na projektu Zamenjava PB 1-3 - izgradnja plinskega bloka GT 26

Objavljeno: 25.11.2016

V TE Brestanica nadaljujemo z realizacijo osrednjega razvojnega projekta - izgradnjo nadomestnega agregata starih plinskih blokov 3 x 23 MW iz leta 1974. V sklopu gradbenih del so bila zaključena groba gradbena dela pri izgradnji osrednje povezovalne kinete, v kateri bodo kasneje izvedene vse potrebne tehnološke povezave med novim plinskim blokom in obstoječimi tehnološkimi sistemi TEB (dovod goriva, priklop na elektro omrežje ...). Z izgradnjo te kinete so bili podani pogoji za prestavitev številnih energetskih in krmilnih kablovodov obstoječih tehnoloških sistemov.  V začetku oktobra so se zaključila obsežna zemeljska dela (izkop gradbene jame) na območju bodoče turbinske zgradbe, v gradbeni jami pa smo pričeli z izvedbo tamponske blazine, drenažnega sistema in za tem tudi z izvedbo temeljev turbinske zgradbe. V naslednjih tednih sledi izvedba temelja za novi plinski agregat in dimnik, kar predstavlja eno od zahtevnejših gradbenih del. Trenutno stanje na gradbišču je prikazano na sliki. V mesecu oktobru smo na področju dobave tehnološke elektro opreme (transformatorji, visokonapetostni kabli …) podpisali pogodbo z izbranim ponudnikom in objavili javno naročilo za pomožne sisteme (dovod goriv, hladilni sistem …).


Glavna tehnološka oprema, med katero sodijo plinska turbina, reduktor in generator električne energije, ki tvorijo tako imenovani gen-set oziroma skupaj z vsemi pomožnimi sistemi (mazalni sistem, hladilni sistem, dimnik …) plinski blok, bo dobavljena na lokacijo TEB v spomladanskem času leta 2017. Na projektu s pridom koristimo tudi izkušnje, pridobljene na preteklih velikih energetskih projektih (izgradnja PB 4 in PB 5 v TEB, HE na spodnji Savi …) in uspešno sledimo zastavljenemu terminskemu planu, po katerem je zaključek projekta predviden za prvo polovico leta 2018.

Kontakt