Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica
(07) 481 60 00
(07) 492 22 62
EN

Novice

Potek del na Projektu Zamenjava PB 1-3 - izgradnja plinskega bloka GT26V TE Brestanica so v polnem teku aktivnosti na področju realizacije osrednjega razvojnega projekta Zamenjava plinskih blokov PB 1-3, v sklopu katere bo zgrajen nov, šesti plinski agregat, z inštalirano močjo 53 MW, pripravljena pa bo tudi infrastruktura za izgradnjo sedmega agregata.

Na področju izvedbe gradbenih del se zaključujejo groba gradbena dela pri izgradnji osrednje povezovalne kinete, v kateri bodo kasneje izvedene vse potrebne tehnološke povezave med novim plinskim blokom in obstoječimi tehnološkimi sistemi TE Brestanica (dovod goriva, priklop na elektro omrežje ...). Izgradnja te kinete je bila pogoj za pričetek ene zahtevnejših in obsežnejših aktivnosti, in sicer prestavitve številnih energetskih in krmilnih kablovodov obstoječih tehnoloških sistemov, ki deloma potekajo tudi na območju bodoče turbinske zgradbe za nova plinska bloka, zato jih je potrebno prestaviti v novo povezovalno kineto. Vzporedno s to aktivnostjo poteka tudi izvedba obsežnih zemeljskih del na območju bodoče turbinske zgradbe, ki so trenutno v polnem zamahu. Zaključek glavnine zemeljskih del je predviden v osrednjem jesenskem času, ko se bo pričelo z izvedbo temeljev turbinske zgradbe, kakor tudi temelja šestega plinskega agregata.

Vzporedno potekajo obsežne aktivnosti tudi na ostalih sklopih projekta. Na področju dobave tehnološke elektro opreme (transformatorji, visokonapetostni kabli …) se zaključuje postopek javnega naročanja, saj smo tik pred podpisom pogodbe z izbranim ponudnikom. Na področju pomožnih sistemov (dovod goriv, hladilni sistem …) začenjamo postopek javnega naročanja, saj je v mesecu septembru predvidena objava javnega naročila za ta segment. Pri glavni tehnološki opremi pa je trenutno v zaključni fazi umeščanje le-te v turbinsko zgradbo in izdelava projektne dokumentacije. V jesenskem času je predviden pričetek izdelave glavne tehnološke opreme, ki bo dobavljena na lokacijo TE Brestanica v spomladanskem času naslednjega leta.Kontakt