Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica
(07) 481 60 00
(07) 492 22 62
EN

Novice

Potek del na projektu Zamenjava PB 1 - 3 - Izgradnja plinskega bloka GT26 v TE Brestanica

Objavljeno: 31.08.2016

V TE Brestanica smo letos pričeli z realizacijo osrednjega razvojnega projekta Zamenjava plinskih blokov PB 1-3 - Izgradnja plinskega bloka GT26, v sklopu katerega bo v prvi fazi zgrajen nov plinski agregat z inštalirano močjo 50 MW, pripravljena bo tudi infrastruktura za postavitev še enega agregata.

Februarja sta bili podpisani ključni pogodbi, pogodba za dobavo glavne tehnološke opreme (LOT 1), kamor sodijo plinska turbina, generator, dimnik in diesel elektro agregat, ter pogodba za izvedbo gradbenih del (LOT 4). Pogodba za LOT 1 je bila sklenjena s konzorcijem Stenmark (Siemens Slovenija in Siemens Švedska), pogodba za LOT 4 pa s podjetjem CGP d. d.

Po podpisu pogodb in uvedbi izvajalcev v delo smo pričeli z urejanjem gradbišča ter izgradnjo pomožne infrastrukture, v sklopu katere bodo zgrajene nove povezovalne kinete, platoji za transformatorje in hladilne celice ter ostali pomožni sistemi. Glavnina del se trenutno izvaja na izgradnji osrednje povezovalne kinete, v kateri bodo izvedene vse potrebne tehnološke (strojne in elektro) povezave med novim plinskim agregatom in obstoječimi tehnološkimi sistemi (dovod goriva, priklop na elektro omrežje ...). Vzporedno z omenjenimi deli se izvajajo aktivnosti pri umeščanju glavne tehnološke opreme v stavbo plinske turbine in izdelavi projektne dokumentacije za ta segment. Konec julija so se pričela obsežna in zahtevna zemeljska dela za gradnjo stavbe glavnega pogonskega objekta. Trenutno smo tudi v fazi izvajanja javnih naročil za preostala dva sklopa (LOT 2 in LOT 3), v okviru katerih bo dobavljena tehnološka elektro oprema (transformatorji, visokonapetostni kabli …) ter ostali pomožni tehnološki sistemi (dovod goriva, dovod komprimiranega zraka …). V letu 2017 je predvidena dobava glavne tehnološke opreme, v prvi polovici 2018 pa predviden pričetek komercialnega obratovanja novega plinskega bloka.Kontakt