Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica
(07) 481 60 00
(07) 492 22 62
EN

Novice

Projekt prehaja v zaključno fazo

Objavljeno: 29.08.2017

Tudi v dopustniških dneh se dela na projektu izgradnje novega plinskega agregata intenzivno nadaljujejo in prevešajo v zaključno fazo.
Na področju gradbenih del je trenutno v izdelavi fasada na objektu strojnice plinskih turbin, ki bo v grobem zaključena v septembru. Pričeli smo tudi z deli na področju ureditve okolice, ki bodo zaključena do meseca decembra. Prvi odseki internih cestnih povezav so že bili urejeni in asfaltirani.

Na področju glavne tehnološke opreme se je izvajala montaža, ki je bila v večjem delu zaključena tekom tega meseca, trenutno se izvajajo interni tehnični pregledi, ki bodo zaključeni septembra, ko se pričnejo prva testiranja.
Aktivnosti na drugih sklopih projekta prav tako potekajo skladno s terminskim planom. Zaključena je bila montaža visokonapetostne opreme (stikalne celice, kablovodi, transformatorji ...), izvedena montaža emisijske postaje, povezovalnega plinovoda ter cevovodov za dobavo ekstra lahkega kurilnega olja in ostalih medijev (hladilni sistem ...). Tudi na tem področju so v teku interni tehnični pregledi, ki bodo zaključeni predvidoma v prvi polovici septembra, ko se bodo pričela testiranja.Kontakt