Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica
(07) 481 60 00
(07) 492 22 62
EN

Novice

Razširitev AC pretakališča

Objavljeno: 04.10.2022


Glede na usmeritve sistemskega operaterja (EES) v zvezi s prihajajočim stanjem na energetskem trgu, smo v TEB v poletnem času pričeli z nadgradnjo in razširitvijo avto cisternskega pretakališča za dovod tekočega goriva iz avto cistern v obstoječe rezervoarje volumna 3 x 6500 m³ (AC pretakališče).
Razširitev obstoječega in izgradnja novega AC pretakališča bo potekala v dveh fazah:
  • 1. faza: Razširitev obstoječega AC pretakališča z dvema dodatnima pretakalnima mestoma na južni strani R1, R2, R3, kjer gre za izvedbo pripravljalnih in gradbenih del ter vključuje izvedbo vseh potrebnih storitev za postavitev tehnološke opreme in pripadajočih del na projektu: AC pretakališče, pretakalni ploščadi PP2 in PP3, zunanjo ureditev in trase tehnoloških vod,
  • 2. faza: Izgradnja novega AC pretakališča na severni strani R1, R2, R3 z dvema pretakalnima mestoma, ki je potrebna za polno zmogljivost obratovanja vseh plinskih blokov PB 1-7, 24/7.
Do 2. oktobra 2022 smo zaključili 1. fazo izvedbe, in sicer izgradnjo dveh dodatnih pretakalnih mest.

Kontakt