Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica
(07) 481 60 00
(07) 492 22 62
EN

Novice

Revizija plinskega bloka PB 4

Objavljeno: 19.09.2018

V času od 10. do 21. septembra 2018 poteka A revizija na PB 4. Revizija obsega vizualne preglede kritičnih komponent ter servisiranja in preglede pomožnih naprav. Dela se izvajajo brez razstavljanja turbine, odpre se le zgorevalna komora.
Opravljeno je bilo čiščenje zgorevalnega in izpušnega sistema, pregled zajema zraka, pregled oljnega in hladilnega sistema. Na najbolj temperaturno obremenjenih delih so bili izvedeni penetrantski preizkusi na zvarnih mestih. Izvedene so bile meritve pozicij rotorja, meritve izolacijskega sistema na generatorju in pregledani pomožni pogoni, tlačna stikala, manometri in ostala inštrumentacija. Zamenjali smo tlačni akumulator mazalnega sistema ter modificirali logiko za hitrejši ponovni zagon turbine po izpadu ali zaustavitvi (Fly start). Od zunanjih izvajalcev pri reviziji sodelujejo GE Power, QTechna, Numip, ABB ter EIMV.
Vsak pregled zahteva hladna in vroča porevizijska testiranja. Pri hladnih testih bomo preverili delovanje kompletnega mazalnega sistema skupaj z zasilno mazalno črpalko in krmilnim oljem ter sistem za dvig in vrtenje rotorja. Pregledali bomo sistem krmilnega zraka, hladilni sistem, sistem plinastega in tekočega goriva ter sistem NOx vode. Pri vročih testih pa bomo pregledali zagon na plin in kurilno olje, obremenitev na polno moč, preklop goriva, razbremenitev ter ponovni zagon po zaustavitvi (Fly start).

Kontakt